Tillägg av anmälan för psykisk misshandel till tidigare gjord anmälan avseende förskringring/utpressning

FRÅGA
Hej,Jag har en anmälan mot min före detta sambo. Rubriceringen är förskingring/utpressning, och när jag gjorde anmälan berättade jag hur han psykiskt brutit ned mig under lång tid, samt hotat mig, för egen ekonomisk vinning, och det står någonstans i anmälan att jag blivit personligt frihetsberövad. Nu har jag läst om psykisk misshandel, och allt stämmer in på hur jag haft det och hur han gjort för att få mig dit han velat. Frågan är, ska man då anmäla honom för psykisk misshandel också? Blir det ett tillägg till huvudanmälan? Eller blir den som en separat anmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur du kan anmäla din före detta sambo för psykisk misshandel. För att försöka besvara din fråga på ett tydligt sätt så kommer jag först att besvara frågan kring brottet psykisk misshandel och därefter övergå till din fråga om vad en ev. ytterligare anmälan kommer att innebära.

Psykisk misshandel

Idag omfattar brottet misshandel endast fysik misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Det finns således inget brott som heter psykisk misshandel idag. Det brott som däremot skulle kunna aktualiseras är ärekränkningsbrottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Enligt denna bestämmelse kan den som smädar annan genom kränkande tillmätte eller beskyllning eller genom annat skamligt beteende dömas för förolämpning till böter. Om brottet är grovt kan man även dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förolämpning

För att det ska vara fråga om förolämpning krävs att uttalandet riktar sig till den berörda personen personligen. Vidare krävs även att den berörda personen har blivit smädad genom ett kränkande tillmäle. Exempel på sådant är bland annat skällsord, öknamn eller någon form av beskyllning. Det krävs därtill att personen uppfattar smädelsen.

Hur du kan gå tillväga

Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott, 5 kap. 5 § BrB. Det innebär att endast målsäganden, i detta fall du, kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, 47 kap. 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du också yrka (kräva) skadestånd. Att det är ett målsägandebrott innebär att du själv måste väcka åtal, driva målet samt stå för bevisningen genom att visa att samtliga kriterier för brottet är uppfyllda. Om du har ett vittne från händelsen talar det till din fördel. Utan vittne blir det däremot svårt för dig att bevisa förolämpningen.

Det framgår inte av din fråga vilken typ av uttalanden din man gjort mot dig vilket gör det svårt för mig att bedöma om du når upp till förolämpning. Mitt råd är därför att du söker juridisk rådgivning hos en advokatbyrå med inriktning på brottmål och familjerätt innan du överväger att väcka åtal för att bespara dig själv en dyr rättsprocess om din chans till framgång är liten.

Vad kommer hända med din anmälan?

Då förolämpning är ett separat brott från förskingring/utpressning så kommer du troligtvis att behöva göra en ny anmälan för detta brott. Beroende på hur omfattande processen är och om det anses lämpligt kan dock brotten komma att behandlas i samma rättegång, förutsatt att åklagaren väljer att väcka åtal, 45 kap. 3 § rättegångsbalken. Jag råder dig dock att, som ovan nämnt, ta kontakt med en advokat som kan hjälpa dig så att allt går rätt till och som kan hjälpa dig med huruvida du bör göra ytterligare en anmälan eller om du bör avstå från detta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (861)
2019-09-22 Har mitt ex förtalat mig?
2019-09-02 Min man sprider falska rykten om mig på sin arbetsplats, vad ska jag göra?
2019-08-31 Förtal eller förlämpning?
2019-08-31 Brottsligt att skämta om ett ovanligt efternamn?

Alla besvarade frågor (73019)