Till vilken ålder har man rätt att arbeta?

Jag undrar hur länge, dvs. till vilken ålder, en fast anställd har rätt att arbeta? Och är det någon skillnad i denna fråga beroende på om man är privatanställd eller offentligt anställd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69. Det görs ingen skillnad på om personen är privatanställd eller offentligt anställd (32 a § LAS).

Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det. Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).

Notera dock att ett antal uppräknade bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (se 2 § LAS).

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000