Tidsramar för varsel

Vid en omlokalisering av tjänster på en myndighet ska 4 tjänster varslas. Finns det enligt lag några tidsramar för hur långt innan uppsägning ska ske och när personalen varslas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vissa tidsramar för varsel finns i främjandelagen

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist (som jag utgår att det handlar om här eftersom du nämner omlokalisering av tjänster) ska arbetsgivaren inge ett skriftligt varsel till arbetsförmedlingen om en driftinskränkning i verksamheten kommer att orsaka arbetsbrist för minst fem arbetstagare, enligt Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 1-2 §§ (även kallad främjandelagen). I lagen uppställs tidsramar för hur lång tid innan uppsägning ett varsel ska ske. Eftersom det i den situationen du beskriver dock "enbart" är fyra tjänster som varslas är de ovan nämnda bestämmelserna inte tillämpliga, och något varsel behöver med andra ord inte ske enligt lag.

Arbetsgivaren måste fortfarande iaktta vissa förfaranderegler

Även om det inte finns något lagligt stöd för att arbetsgivaren måste varsla i situationer där mindre än fem arbetstagare berörs, måste han iaktta vissa regler vid uppsägningen. Exempelvis måste arbetsgivaren självfallet beakta arbetstagarens uppsägningstid, vilken framgår av 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Därutöver ställs också krav på att uppsägningen av arbetstagaren ska vara skriftlig samt lämnas till arbetstagaren personligen. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler är han skyldig att betala ersättning för uppkommen skada (ekonomisk förlust och/eller kränkning), utöver den lön och de eventuella andra anställningsförmåner som arbetstagaren redan har rätt till under uppsägningstiden.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000