Tidspreskription vid sparade övervakningsklipp

2016-11-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Enligt Kameralagen 32 § får man inte lagra material längre än 2 månader, alternativt "inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med övervakningen."Hur ligger det till när brott har begåtts, alltså, hur länge får man spara det i det fallet? Måste det vara polisanmält för att man ska få spara materialet eller kan man ha det sparat oavsett?Sedan är frågan vad man menar med "inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med övervakningen."?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga, men jag förutsätter i mitt svar att du har sådant tillstånd av Länsstyrelsen som behövs för att bedriva kameraövervakning.

De två tidsfristerna du nämner i 32 § Kameraövervakningslagen täcker två olika situationer.

Tvåmånadersfristen gäller för områden dit allmänheten har tillträde, varpå den längre tidsperioden om ”inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med övervakningen” gäller områden dit allmänheten inte är menad att ha tillgång.

Angående den första situationen, det vill säga att företag A har filmat plats B dit allmänheten har tillgång, gäller följande. Med undantag från vissa brott som är undantagna i Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (men som då ska ha varit undantagna från början) eller om Länsstyrelsen beslutar om längre tid, ska materialet som sparats, förstöras efter tiden gått ut. Detta gäller även om materialet lämnats över till polisen, då polisen har egna regler om att arkivera och spara förundersökningsmaterial. Syftet med övervakningen är den generella brottsbekämpningen, och att då inte avvärja brotten med polis eller väktare, eller ens anmäla eventuella brott till polisen, borde rimligtvis inverka på möjligheten för företaget att fortsatt ha tillstånd att bedriva övervakningen.

Angående den andra situationen, det vill säga att företag A nu filmat plats C, dit allmänheten inte har tillgång, gäller följande. Läser vi stycket ordagrant, kan vi utläsa att det inte finns någon bortre tidsgräns. Enkelt som så. Så länge den som sparat övervakningsklippet har det sparat i syfte fullfölja målet med kameraövervakningen, får övervakningsklippet sparas. Som vi kan utläsa ur 9 § är syftet med övervakningstillståndet att ”övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål”. Teoretiskt sett kan det således anses vara motiverbart att spara övervakningsklipp för att se och jämföra upprepade och ouppklarade inbrott, men inte att spara övervakningsklipp någon redan dömts på.

För att jag skulle kunna ge mer konkreta exempel på hur paragrafen tillämpats, har jag gått igenom våra rättsdatabaser för att se hur domstolarna resonerat kring paragrafen. Lagen kom i mitten av 2013 och har, vad jag kan finna, till dagens datum inte tillämpats än. Sannolikt är detta på grund av att den som har beviljats tillstånd av Länsstyrelsen ofta har nära kontakt med både Länsstyrelsen och polisen i länet och att detta informeras löpande däremellan.

Eftersom paragrafen inte tillämpats, är mitt svar baserat på lagens förarbeten och lagkommentarer. Vill du ha en mer långtgående utredning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1230)
2021-01-16 Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?
2021-01-16 Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?
2021-01-14 Länken fungerar inte
2021-01-14 Vem betalar för behandlingshem?

Alla besvarade frågor (88120)