FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/03/2017

Tidsgräns för bodelning

Jag och min nuvarande make har båda varit gifta en gång tidigare. Ingen av oss genomförde vid den skilsmässan en dokumenterad bodelning. Vi kom överens med våra respektive makar hur våra dåvarande tillgångar skulle delas mellan oss, men överenskommelsen finns inte på pränt.

Vi har i vårt nuvarande äktenskap skrivit testamente med hjälp av jurist.

Fråga:

Vad händer den dag när jag eller min make avlider och vederbörandes tillgångar ska fördelas mellan den överlevande maken och våra särkullbarn?

> Kan den föregående maken/makan till den avlidne kräva en andel i dödsboet eftersom vi inte har något bodelningsavtal från skilsmässan för 25 år sedan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

I 9 kap 4 § Äktenskapsbalken framgår att bodelning ska förrättas efter att äktenskapet har upplösts https://lagen.nu/1987:230#K9P4S1. Det finns alltså ingen lagstadgad bortre gräns för att begära att bodelning genomförs.

I praxis har detta dock definierats närmare. I rättsfallet NJA 1993 s. 570 kom högsta domstolen fram till att makarna i fallet efter 24 år av passivitet inte hade rätt att begära bodelning. I rättsfallet NJA 2009 s. 437 hade en av makarna väntat i tio år på att begära bodelning och hade dessutom en förklaring till väntan, och hinder för bodelning ansågs av högsta domstolen inte föreligga.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en bodelning som följer formkraven i äktenskapsbalken ska förrättas efter att ett äktenskap har upplösts men att denna rätt efter tillräckligt lång tid går förlorad. Är det 25 år som är tiden som passerat sedan äktenskapets upplösande bör ni med tanke på ovanstående rättsfall kunna känna er trygga med era nyskrivna testamenten.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!
Med vänlig hälsning,

Alfred WittboldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000