Tidsfrister för tilläggsbouppteckning

FRÅGA
Hej. Min fråga är om vad som menas med "inom en månad" (enl stycket nedan) ? Är det under förutsättning att felet upptäckt inom ett år efter bouppteckningen ? Eller är det en månad från att felet upptäcktes oavsett vilken tid som förflutit sedan bouppteckningen ? Om du som dödsbodelägare misstänker att det inte har gått helt rätt vid bouppteckning och arvskifte efter din far, kan en tilläggsbouppteckning upprättas. Regler om detta finns i ÄB 20 kap 10 §, som stadgar följande. " Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad." Det är alltså viktigt att tilläggsbouppteckningen upprättas inom en månad från det att felaktigheten blivit känd. En tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som den första bouppteckningen, vilket innebär bl.a. att samtliga dödsbodelägare ska kallas åter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom skyldigheten att upprätta bouppteckning inte preskriberas samt att det i övrigt gäller samma regler för tilläggsbouppteckning som för vanlig bouppteckning (20 kap. 10 § ÄB tredje stycket) bör det inte spela någon roll hur lång tid som förflutit sedan den ursprungliga bouppteckningen gjorts. Reglerna om tilläggsbouppteckning innebär däremot att en sådan måste förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97676)