Tidsfrister för tilläggsbouppteckning

Hej. Min fråga är om vad som menas med "inom en månad" (enl stycket nedan) ? Är det under förutsättning att felet upptäckt inom ett år efter bouppteckningen ? Eller är det en månad från att felet upptäcktes oavsett vilken tid som förflutit sedan bouppteckningen ?

Om du som dödsbodelägare misstänker att det inte har gått helt rätt vid bouppteckning och arvskifte efter din far, kan en tilläggsbouppteckning upprättas. Regler om detta finns i ÄB 20 kap 10 §, som stadgar följande. " Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad." Det är alltså viktigt att tilläggsbouppteckningen upprättas inom en månad från det att felaktigheten blivit känd. En tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som den första bouppteckningen, vilket innebär bl.a. att samtliga dödsbodelägare ska kallas åter.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom skyldigheten att upprätta bouppteckning inte preskriberas samt att det i övrigt gäller samma regler för tilläggsbouppteckning som för vanlig bouppteckning (20 kap. 10 § ÄB tredje stycket) bör det inte spela någon roll hur lång tid som förflutit sedan den ursprungliga bouppteckningen gjorts. Reglerna om tilläggsbouppteckning innebär däremot att en sådan måste förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”