Tidsfrister för bouppteckning och arvsskifte

FRÅGA
Hej! När måste en bouppteckning vara klar och skickas in till Skatteverket? Kan man begära anstånd och hur länge i såfall? Hur lång tid efter det har varit hos skatteverket bör man bli kallad till genomgång och arvskifte? Det känns som att allt drar ut på tiden. För snart två månader sedan sa man att man hade fått in alla uppgifter och skulle bara sammanställa allt.Tack på förhand!
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr bouppteckning och arvskifte hittar du i ärvdabalk (ÄB). Den hittar du här.

En bouppteckningsförrättningen skall hållas inom tre månader från den dagen då den avlidne dog ÄB 20:1. Efter det att bouppteckningsförrättningen har hållits skall den skickas in till Skatteverket för registrering inom en månad ÄB 20:8. Dock kan Skatteverket ge anstånd med tiden för att hålla en bouppteckningsförrättning ÄB 20:1. Det finns ingen lagreglerad yttre gräns för hur många anstånd som kan ges, varför det inte går att säga exakt hur länge det kan dröja innan bouppteckningen ges in. Huvudregeln kan dock sägas vara att man har fyra månader på sig från dödsdagen med att komma in med en bouppteckning till Skatteverket.

När det kommer till kallelse till arvskifte är detta en angelägenhet för de som skall ärva den avlidne ÄB 23:1. Under förutsättning att det inte finns ett jordbruk i dödsboet – då skall arvskiftet hållas inom en fyra års period ÄB 18:7 från utgången av det kalenderår som dödsfallet inträffade – så finns det ingen reglering för hur länge det kan dröja innan ett arvskifte hålls jmf ÄB 23:e kap. Det går alltså inte att säga exakt när ett arvskifte kommer att hållas.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85168)