Tidsfrist för bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-08-13 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska skilja oss och äger en fastighet gemensamt. Skilsmässan är klar i september. Den ena parten ska lösa ut den andre ur fastigheten men vi vill göra bodelningen först i April nästa år. Kan man göra en vanlig bodelning då? Möter det några hinder och vad för några i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 9 kap. 4 § äktenskapsbalken framgår att bodelning inte måste göras förrän äktenskapet har upplösts, vilket i de allra flesta fall innebär att domen på äktenskapsskillnad skall ha meddelats och vunnit laga kraft. I paragrafen stadgas vidare att om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, skall dock bodelning förrättas genast.

Det är inte helt ovanligt att makar skjuter på bodelningen av olika skäl. Av din fråga framgår det att äktenskapet upplöses i september men att ni inte vill göra bodelningen förrän i april, och det är således helt okej att vänta denna tid med att göra en bodelning. Äktenskapsbalken ger inget vägledande svar på hur länge man kan vänta eftersom ingen tidsfrist omnämns där. Det kan dock vara värt att känna till att rätten att kräva bodelning inte preskriberas som en vanlig fordringsrätt, vilket dock inte hindrar att långvarig passivitet kan leda till att rätten till bodelning går förlorad.

Den enda skillnaden som inträffar när man väntar med bodelningen är att egendomen som ska tas med i bodelningen kan värders olika. Värderingen av tillgångarna i bodelningen ska värderas så nära bodelningen som möjligt. Dock handlar det om relativt kort tid för er del, från september till april, så någon större skillnad för bodelningens utfall kommer det inte bli. Eftersom att den ena av er ska ta över bostaden och den andra ska lösa ut den ena kommer ert enda hinder att vara att ni får se till att lösa boendefrågan på egen hand fram tills avtalet är skrivet. Ni har inget bodelningsavtal att stötta er på om det skulle vara så att den ena maken vägrar att flytta ut. I övrigt så vållar det inga större problem med att vänta några månader med bodelningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94585)