Tidsfrist för att väcka åtal

2016-05-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! När en förundersökning är slutförd och den misstänkte för brottet har delgivits att så har skett.Min fråga? Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal enligt ovan?Jag har hört att sker detta inte inom 90 dagar så har tidsdräkten för att väcka åtal fallit.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Väckande av åtal
När förundersökningen är avslutad, ska förundersökningsledaren (vilken oftast är åklagare) meddela beslut om åtal ska väckas eller inte, Rättegångsbalken 23 kap. 20§. Om åklagaren efter att förundersökningen har avslutats bedömer att det finns tillräckligt med bevisning för att den misstänkte ska kunna bli dömd, ska åklagaren väcka åtal mot den misstänkte. Åklagaren måste då meddela den misstänkte om detta. Detsamma gäller om åklagaren väljer att inte väcka åtal. Ett beslut om att inte väcka åtal hindrar inte att förundersökningen senare återupptas och åtal därefter väcks om nya bevis framkommer.

I dagsläget finns ingen bestämmelse om att åtal ska väckas inom en viss tid. Åklagaren ska dock väcka åtalet så snart som möjligt. Det man kan säga är att om den misstänkte blir häktad, ska domstolen sätta ut en tid inom vilken åklagaren måste väcka åtal, Rättegångsbalken 24 kap. 18§. Domstolen prövar då efter omständigheterna i fallet och efter att ha pratat med åklagaren, den misstänkte och hans försvarare hur lång tid som kan behövas. Oftast bestämmer domstolen att åtal ska väckas inom 1-2 veckor från det att beslut om häktning togs. Om inte hela den utsatta tiden behövs, ska åtal väckas innan.
Om den misstänkte inte är häktad, måste åklagaren väcka åtal innan brottet preskriberas. Preskriptionstiden för brott är två år och uppåt. Ju allvarligare brottet är desto längre preskriptionstid har det. Detta kan man säga är den yttersta gränsen inom vilken ett åtal måste väckas.

Strafföreläggande
Om brottet inte är allt för allvarligt (exempelvis stöld, snatteri och trafikförseelser), och den misstänkte erkänner brottet, kan åklagaren istället för att väcka åtal utfärda ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det kan antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är alltså att åklagaren inte väcker åtal och att det inte heller blir någon rättegång. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkte på vilken den misstänkte ska erkänna brottet och acceptera straffet. Detta är frivilligt för den misstänkte, vilket innebär att den misstänkte kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet ska prövas av domstolen i stället för att godkänna strafföreläggandet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1116)
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?
2021-01-18 Hur får man en dom upphävd och finns det något juridiskt begrepp som beskriver om man skulle bli friad i denna situation?
2021-01-18 Ofullständig fråga
2021-01-18 Överklaga ett CSN beslut

Alla besvarade frågor (88254)