Tidsbegränsning för rätt att påkalla bodelning

2017-06-25 i Bodelning
FRÅGA
HejJag skilde mig för fem år sedan och vi gjorde aldrig någon bodelning. Vi kom överens om hur vi skulle dela upp möbler etc. Jag krävde aldrig min rätt till det som jag hade rätt till, vilket innebär min före dettas sommarhus och förmögenhet. Sommarhuset är värderat till ca 800 000 kronor och var inte enskild egendom och förmögenheten då var ca 200 000 kronor. Finns det någon tidsbegränsning för hur långt efter en skilsmässa som man kan kräva sin rätt? Vi gjorde upp i samförstånd då men saker har ändrat sig nu.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inte någon uttrycklig lagregel om hur långt efter en skilsmässa man kan kräva sin rätt vid bodelning. Saken har varit uppmärksammats i praxis där utfallen har varit varierande. I ett fall där en make underlät att påkalla bodelning i 24 år ansågs denne ha förlorat sin rätt (NJA 1993 s. 570), i ett annat fall där det gått tio år hade maken däremot inte förlorat sin rätt (NJA 2009 s. 437). Det finns dock hovrättsfall där utfallet har blivit att makar som väntat sju och nio år har förlorat sin rätt. I dessa fall var omständigheterna sådana att maken som väntat inte hade någon rimlig eller godtagbar anledning till att vänta så länge med att påkalla bodelning, varför rätten ansågs ha gått förlorad.

Mot bakgrund av den praxis som finns på området kan det alltså konstateras att det inte finns någon särskild tidsgräns utan frågan om rätten att påkalla bodelning har gått förlorad eller inte avgörs med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheter som kan vara avgörande är beskaffenheten av den aktuella egendomen som ska fördelas genom bodelningen.

Jag rekommenderar att omgående meddela din före detta att bodelning ska förrättas och att du kräver din rätt, dvs hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Eftersom ni skilde er för fem år sedan borde inte din rätt ha gått förlorad, men mot bakgrund av den praxis som finns är det inte helt säkert eftersom i ett visst fall ansågs sju år för sent. Hur som helst, skulle det bli en tvist om saken har du goda förutsättningar att vinna och mitt råd är därför att omedelbart kräva din rätt.

Har du några frågor om svaret och/eller vill ha hjälp med att framställa kravet till din före detta är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94634)