FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/06/2017

Tidsbegränsning för rätt att påkalla bodelning

Hej

Jag skilde mig för fem år sedan och vi gjorde aldrig någon bodelning. Vi kom överens om hur vi skulle dela upp möbler etc. Jag krävde aldrig min rätt till det som jag hade rätt till, vilket innebär min före dettas sommarhus och förmögenhet. Sommarhuset är värderat till ca 800 000 kronor och var inte enskild egendom och förmögenheten då var ca 200 000 kronor. Finns det någon tidsbegränsning för hur långt efter en skilsmässa som man kan kräva sin rätt? Vi gjorde upp i samförstånd då men saker har ändrat sig nu.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inte någon uttrycklig lagregel om hur långt efter en skilsmässa man kan kräva sin rätt vid bodelning. Saken har varit uppmärksammats i praxis där utfallen har varit varierande. I ett fall där en make underlät att påkalla bodelning i 24 år ansågs denne ha förlorat sin rätt (NJA 1993 s. 570), i ett annat fall där det gått tio år hade maken däremot inte förlorat sin rätt (NJA 2009 s. 437). Det finns dock hovrättsfall där utfallet har blivit att makar som väntat sju och nio år har förlorat sin rätt. I dessa fall var omständigheterna sådana att maken som väntat inte hade någon rimlig eller godtagbar anledning till att vänta så länge med att påkalla bodelning, varför rätten ansågs ha gått förlorad.

Mot bakgrund av den praxis som finns på området kan det alltså konstateras att det inte finns någon särskild tidsgräns utan frågan om rätten att påkalla bodelning har gått förlorad eller inte avgörs med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. De omständigheter som kan vara avgörande är beskaffenheten av den aktuella egendomen som ska fördelas genom bodelningen.

Jag rekommenderar att omgående meddela din före detta att bodelning ska förrättas och att du kräver din rätt, dvs hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Eftersom ni skilde er för fem år sedan borde inte din rätt ha gått förlorad, men mot bakgrund av den praxis som finns är det inte helt säkert eftersom i ett visst fall ansågs sju år för sent. Hur som helst, skulle det bli en tvist om saken har du goda förutsättningar att vinna och mitt råd är därför att omedelbart kräva din rätt.

Har du några frågor om svaret och/eller vill ha hjälp med att framställa kravet till din före detta är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”