Tidsbegränsad anställning och uppsägning

Hej, Jag funderar på att ta en tidsbegränsad anställning för en tjänst på 5 månader och undrar vad är det för uppsägningstid från min sida som gäller. Har jag förstått det rätt att om det är en tidsbegränsad så har man ingen rätt till uppsägning i förtid såvida inget specifikt är överenskommet? Sedan har jag förstått det som att det är andra regler som gäller om det är en tidsbegränsad anställning men där det står "anställd från datum xx ... tills vidare, dock längst till och med datum yy"

Vad kan ni ge mig för tips? Jag vill ha tjänsten men sannolikheten att man får ett nytt jobb som börjar direkt efter avslutningen på denna är inte direkt stor.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Ett avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år. Ett tidsbegränsat anställningsavtal upphör utan någon uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört om inte annat har avtalats. Det innebär att det inte är någon uppsägningstid utan arbetstagaren arbetar så länge som anställningen gäller. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om att uppsägningstid ska gälla även om det är en tidsbegränsad anställning och då är det avtalets uppsägningstid som är gällande mellan parterna. Sammanfattningsvis kan sägas att om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid.

Som du skriver förhåller det sig annorlunda när det, exempelvis, är en anställning som lyder "anställningen gäller från xx tills vidare, dock längst till och med xx". Av arbetsdomstolens praxis framgår att i en sådan anställning är det underförstått att vikariatet är uppsägningsbart. Det innebär att anställningen kan avlslutas innan det datum som står som sista anställningsdag. Ett sådant anställningsavtal innebär också att du som arbetstagare har rätt att avsluta det men då gäller en uppsägningstid med minst en månad.

Hoppas detta var svar på dina funderingar. Har du fler frågor hör gärna av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000