Tidsbegränsad anställning och stölder.

FRÅGA
Jag behöver akut råd om hur jag hanterar den situationen. Arbetstagaren är tidsbegränsat anställd, har jobbat mindre än ett år. Hon jobbar på vår butik och igår stal hon en dosa snus – vi har en kamera på kassa området och kan se det tidligt på inspelningen. Hur hanterar vi den? T.o.m 31/3/20 har vi ett kollektiv avtal med Handels (inget avtal fr.o.m. 1/4/20)Jag vill också veta om hur vi säger upp nån pga. arbetsbrist.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Kollektivavtalet

Avtalsrörelsen har skjutits upp fram till 31 oktober pga. coronaepidemin, och de tidigare kollektivavtalen gäller fram tills dess. Du har fortfarande skyldighet att följa avtalet.

Stölderna

Du beskriver i din fråga att du har bevis för att din anställd, som är under tidbegränsad anställning, stjäl från butiken. För att avsluta en tidsbegränsad anställning kan man inte säga upp någon på samma sätt som med fast anställda. Stöld från arbetsgivaren finns det andra vägar för dock.

Om en arbetstagare stjäl från arbetsplatsen kan man avskeda den enl 18 § LAS. Detta innebär att arbetstagaren skiljs från sin anställning med omedelbar verkan.

Det är viktigt att komma ihåg de extra reglerna kring detta. Enl. 19 § LAS behöver avskedet vara skriftligt, innehålla anledningen, och hur man överklagar.

Du behöver också samråda med facket över vad du ska göra enl. 30 § LAS. Detta kallas ibland för en LAS-varning, eftersom arbetstagaren ofta får reda på vad din avsikt är i samband med detta.

Uppsägning pga. arbetsbrist

Om du ska säga upp personal pga. arbetsbrist måste du först försäkra dig om att det inte finns något annat sätt du kan hitta något för dem att göra(7 § 2 stycket LAS)

När detta är gjort måste du se vilka i din verksamhet som ska undantas från turordningslistan(22 § LAS). De som ska undantas kommer jag räkna upp med tanken att du driver en butik.

1. Dina familjemedlemmar som står dig närmare än kusiner

2. Anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning

3. Arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning

4. Fackliga förtroendevalda

5. Om du har färre än 10 anställda får du undanta två anställda som du väljer själv.

Du finner de flesta av dessa i 1 § LAS, som undantagna från lagens skydd. Fackliga förtroendevalda finns i 8 § Förtroendemannalagen. Regeln om de som du väljer finns i 22 § 2 stycket LAS

När de undantagna räknats bort ska du göra en turordningslista som baseras på hur länge folk varit anställda hos dig. Den som arbetat längs hos dig ska finnas i slutet. Den som du säger upp först ska vara den som du anställde sist. Det är detta som brukar kallas för "sist-in-först-ut-regeln".

Jag hoppas jag har svarat på alla dina frågor, om du har fler får du gärna vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1797)
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (93239)