Tidpunkt för avskedande?

FRÅGA
Hej min fråga är sådan att jag sa upp mig 2017-05-31. Jag fick idag ett brev om att jag blev avskedad med omedelbar verkan från och med 2017-06-17 och dagens datum är 2017-06-27. Brevet var daterat igår 2017-06-26. Jag undrar om man kan bli avskedad bakåt i tiden? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som reglerar vad som gäller vid uppsägning och avskedande är Lag om anställningsskydd som jag hädanefter förkortar LAS.

Ett avskedande gäller från den tidpunkt när arbetstagaren får del av avskedandet. Som huvudregel ska avskedandet lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt att kräva detta så får istället ett rekommenderat brev skickas innehållande avskedandet, i det fallet så anses avskedandet skett tio dagar efter att detta brev lämnats till posten om det är så att arbetstagaren inte kan anträffas. Om arbetstagaren har semester under tiden för avskedandet så kan avskedandet ha skett tidigast dagen efter då semestern upphörde. LAS 20 §.

I inget av ovanstående fall så kan avskedandet ske retroaktivt, alltså bakåt i tiden. I ditt fall så är den tidigaste tidpunkt som avskedandet kan anses ha skett 2017-06-27, alltså det datum när du fick del av avskedandet.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?