Tidpunkt för avskedande?

Hej min fråga är sådan att jag sa upp mig 2017-05-31. Jag fick idag ett brev om att jag blev avskedad med omedelbar verkan från och med 2017-06-17 och dagens datum är 2017-06-27. Brevet var daterat igår 2017-06-26. Jag undrar om man kan bli avskedad bakåt i tiden? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som reglerar vad som gäller vid uppsägning och avskedande är Lag om anställningsskydd som jag hädanefter förkortar LAS.

Ett avskedande gäller från den tidpunkt när arbetstagaren får del av avskedandet. Som huvudregel ska avskedandet lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt att kräva detta så får istället ett rekommenderat brev skickas innehållande avskedandet, i det fallet så anses avskedandet skett tio dagar efter att detta brev lämnats till posten om det är så att arbetstagaren inte kan anträffas. Om arbetstagaren har semester under tiden för avskedandet så kan avskedandet ha skett tidigast dagen efter då semestern upphörde. LAS 20 §.

I inget av ovanstående fall så kan avskedandet ske retroaktivt, alltså bakåt i tiden. I ditt fall så är den tidigaste tidpunkt som avskedandet kan anses ha skett 2017-06-27, alltså det datum när du fick del av avskedandet.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000