Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?

2021-05-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, om jag redan är dömd för brott och får en ny anmälan på mig, som inte är samma typ av dom som ev väntar, att säga om ett hemfridsbrott, rattfylleri väger någonting i ett misshandelfall, att jag blir lättare dömd för att jag är dömd sen tidigare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du är misstänkt för ett brott har du rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats, detta följer av oskuldspresumtionen. Enligt praxis ska det i brottmål vara ställt bortom rimligt tvivel för en fällande dom. Du blir alltså inte lättare dömd bara för att du tidigare begått en brottslig gärning och dömts för den.

Däremot kan påföljden för det nya brottet bli annorlunda.

Som utgångspunkt ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis skyddstillsyn och villkorlig dom.

Om det finns fängelse i straffskalan för brottet du begått finns skäl för fängelse i det avseendet att du tidigare begått brott och att detta då ses som ett återfall i brottsligheten.

Men om rätten finner att skäl för fängelse ändå inte föreligger kan villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.

Villkorlig dom är vanligare för förstagångsbrottslighet och skyddstillsyn döms oftare ut vid upprepad brottslighet, båda ses som lindrigare påföljd än fängelse.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2674)
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd
2021-09-30 När syns en lagöverträdelse i belastningsregistret?
2021-09-29 Det svenska rättssystemet och våra straffskalor

Alla besvarade frågor (96356)