FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/03/2016

Tidigare brottslighet - hur påverkar det påföljden?

Hej

Jag, en kvinna, blev utsatt i min lägenhet för knuffar, stryptag, örfil, verbalt kränkande av en man.

jag gav en örfil tillbaka. Polis kom och grep mannen som gjorde motstånd vid gripandet.

Denna man har många olika domar sedan tidigare, allt från misshandel, droger, stöld mm

Han blev klar med sin vilkorliga en månad före denna misshandel.

Jag undrar hur lagen ser på detta. vad kan påföljden bli med tanke på vad han straffats för tidigare

Dessutom har mannen ifråga gjort en motanmälan mot mig på misshandel.

Det skedde i hemmet utan vittnen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB). Eftersom personen i fråga har gjort sig skyldig till tidigare brottslighet, är huvudregeln att det kommer att påverka påföljden eller straffmätningen i skärpande riktning.Straffvärde

Straffvärdet är resultatet av hur allvarlig en brottslig gärning anses vara, se BrB 29:1. Brottslighetens straffvärde läggs till grund för både påföljdsvalet och straffmätningen. Vad det konkreta straffvärdet kommer att bli för de gärningar du beskriver kan jag tyvärr inte svara på. Vid denna bedömning beaktar domstolen både förmildrande och försvårande omständigheter.


Jag kan dock säga att det abstrakta straffvärdet för misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år, se BrB 3:5. Domstolen kan också finna personen skyldig till våldsamt motstånd, vilket har ett abstrakt straffvärde från böter till fängelse i högst sex månader, se BrB 17:4. Med abstrakt straffvärde förstås den för brottet gällande straffskalan.


Påföljdsvalet

Efter att domstolen har fastställt det konkreta straffvärdet, ska påföljdsvalet bestämmas. Om personen i fråga döms för både misshandel och våldsamt motstånd, kommer domstolen som huvudregel att döma till gemensam påföljd för de båda brotten, se BrB 30:3 1 st. Som skäl för fängelse får domstolen beakta att den tilltalade gjort sig skyldig till tidigare brottslighet, se BrB 30:4 2 st.


Straffmätningen

Bestämmelsen om straffmätning vid återfall hittar vi i BrB 29:4. Om personen i fråga inte tidigare har dömts till fängelse, men han i detta fallet döms till fängelse på grund av återfallet (se ovan), kommer återfallet inte att beaktas i straffmätningen.


Om återfallet inte beaktas vid påföljdsvalet, kommer det att beaktas vid straffmätningen. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade. Eftersom personen i fråga blev klar med sin villkorliga dom endast en månad innan denna gärning, så kommer det alltså att beaktas särskilt.


Motanmälan

Eftersom du blivit utsatt för ett brottsligt angrepp i form av örfil, knuffar och stryptag, kommer denna motanmälan knappast att leda till något ansvar för din del. Du har begått en nödvärnshandling, vilket rättfärdigar ditt handlande.


Även fast jag inte kan uppskatta vilken påföljd som blir aktuell, så hoppas jag att du har fått lite hjälp av detta svar och jag beklagar det inträffade!


Med vänlig hälsning,

John Eriksson NätterlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”