FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/05/2016

Tid till förhör hålls

Hur lång tid tar det tills man kallas in på förhör för misshandel och skadegörelse?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Det finns i dagsläget ingen exakt tidsgräns eller tidsfrist inom vilken en utredning om brott måste genomföras och förhör måste hållas. Den enda tidsgräns som finns på hur länge en brottsutredning kan fortgå är den tid inom vilken åklagaren har att väcka åtal för ett brott, innan brottet preskriberas.

Hur lång tid en åklagare har på sig att väcka åtal styrs av det enskilda brottets preskriptionstid, och preskriptionstiden i sin tur styrs av vilket brott det är som utreds. De gällande tidsfristerna följer här nedan. Ett brott preskriberas…
1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,
5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

I ditt fall, eftersom att det för misshandel kan följa fängelse i högst två år, så preskriberas detta brott efter fem år. Vad gäller skadegörelse så kan det för detta brott följa böter eller fängelse i högst ett år, vilket innebär att detta brott preskriberas efter två år. Detta innebär alltså att det är inom dessa tidsfrister, fem respektive två år, som åklagaren har att väcka åtal, därefter preskriberas brotten.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?