Tid för besked från Migrationsdomstolen

2017-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min fru är gravid och fick avslag på uppehållstillstånd. Vi har överklagat och skafdat oss en advokat. Min fråga är hur lång tid tar de att få besked om hon får uppehållstillstånd eller inte?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar angående handläggningstiden i migrationsdomstolen. Det beror på flera faktorer, exempelvis domstolens arbetsbelastning och hur komplicerat målet är. Enligt 17 § förordning om förvaltningsrättsinstruktion ska ett mål dock avgöras så snart det kan ske. Enligt 16 kap. 4 § ska ett mål om avvisning eller utvisning behandlas skyndsamt. Det innebär att dessa mål har förtur. Enligt 17 § i nämnda förordning ska även ett mål handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt.

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?