Testamentes upprättande och giltighet

2016-11-07 i Testamente
FRÅGA
Är gift och har två barn. Vi (separat jag och min hustru) vill skriva ett testament. Räcker det att skriva: Min vilja ar att arvet efter mig skall vara mina barns, NN personnummer) och NN (personanummer)enskilda egendom. ?Samma för hustruns förordnande.Tack för svar
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar har en lagstadgad arvsrätt efter varandra enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB), och ärver alltså före gemensamma barn. Barnen får vänta ut sitt arv när den efterlevande maken till sist avlider. Detta kan dock åsidosättas genom testamente, och det är således fullt möjligt att testamentera hela din förmögenhet till dina barn och även förordna om att deras arv ska klassificeras som enskild egendom. Av den skrivelsen Du har angett i frågan framgår det klart och tydligt vad som är testatorns (dvs Din eller din hustrus) vilja och mer borde alltså inte krävas gällande formuleringen.

Det finns dock en regel som inskränker en makes rätt att göra sin respektive helt arvlös. Denna regel kallas basbesloppsregeln och framgår av 3 kap. 1 § andra stycket ÄB och innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut ett belopp om minst fyra gånger prisbabesbeloppet (ungefär 160 000 kronor totalt). För er del innebär detta, att om den efterlevande maken får ut mindre än 160 000 kronor ur bodelningen som förrättas efter den enes död, så kommer basbeloppsregeln gå före testamentsförordnandet, och så mycket pengar som krävs för att nå upp till 160 000 kronor kommer att tas från den avlidnes dödsbo. Man tar alltså hänsyn till det belopp som tillfaller den efterlevande efter bodelningen, och så länge detta belopp är 160 000 kronor eller högre kommer inte testamentsförordnandet att sättas åt sidan.

Det finns även formkrav för hur testamente ska upprättas för att vara giltiga. Enligt 10 kap 1 § ÄB ska ett testamente vara skriftligt och ha minst två vittnen. Både testatorn och vittnena ska signera testamentet, och vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dock krävs inte att de känner till testamentets innehåll. Testatorns make, sambo eller den som är släkting i upp- och nedstigande led får inte vara vittne. Jag rekommenderar således att ni ber två vänner som inte är släkt med er på något sätt att bevittna testamentet för att det ska vara giltigt.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga,

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2643)
2020-10-27 Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente

Alla besvarade frågor (85448)