Testamentes giltighet och hur arv fördelas vid avsaknad av bröstarvingar?

2019-07-26 i Arvsordning
FRÅGA
Min fråga är när ett Testamente är skrivet ochskall gälla enligt lag?Min syster ojag skall få ärva vår Moster (vår mammassyster) o hennes man.Finns inga bröstarvingar. Hennes man har 2 syskon ilivet samt 3 avlidna syskondär det finns 4 Syskonbarn. 2 av dessa Syskonbarn ärsyskon. Räknas detta som endel?Hur blir fördelningen närbåda är avlidna allt enligt lag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vilka krav finns det på ett giltigt testamente?

Huvudregeln är att den som är över 18 år får upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Enligt huvudregel ska testamente utfärdas skriftligen i närvaro av två vittnen som erkänner testamentet med signatur. (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även möjlighet till s.k nödtestamente. Ett nödtestamente får enbart upprättas vid sjukdom eller annan nöd och förhållandet får inte ha upphört inom 3 månader från det att testamentet utfärdades för att det ska vara giltigt. Denna typ av testamente kan meddelas muntligen inför två vittnen alternativt genom en egenhändigt signerad skriftlig handling (10 kap. 3 § ÄB).

Vilka är de olika arvsklasserna och hur fördelas arvet inom dessa?

Ett testamente möjliggör att testatorn går utöver lagen och dirigerar egendomen enligt eget bevåg med vissa begränsningar rörande bröstarvingars rätt till sin laglott. Den legala arvsordningen i ert fall ser ut som följande.

Till att börja med tillfaller all kvarlåtenskap er mosters make med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att maken fritt får förfoga över egendomen, men inte testamentera bort den delen som tillfaller er vid hans bortgång. Ni har efterhand rätt att erhålla hälften av den efterlevande makens egendom när denne går bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Denna lott ska fördelas lika mellan dig och din syster.

Fördelningen på den efterlevande makens sida ser ut som så att hans syskon i första hand ska dela lika lott på hans kvarlåtenskap då dessa tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Därefter är arvet efter er moster och hennes make fördelat till fullo.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
XE Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-27 10:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1214)
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?
2019-08-13 Ärver min mamma och halvsyskon lika mycket eller ärver bara en av dem?
2019-08-11 Hur ser arvsordningen ut om arvstagare går bort innan testamente betalats ut?

Alla besvarade frågor (72048)