Testamentes giltighet och hur arv fördelas vid avsaknad av bröstarvingar?

Min fråga är när ett Testamente är skrivet och

skall gälla enligt lag?

Min syster ojag skall få ärva

vår Moster (vår mammas

syster) o hennes man.

Finns inga bröstarvingar.

Hennes man har 2 syskon i

livet samt 3 avlidna syskon

där det finns 4 Syskonbarn.

2 av dessa Syskonbarn är

syskon. Räknas detta som en

del?

Hur blir fördelningen när

båda är avlidna allt enligt lag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vilka krav finns det på ett giltigt testamente?

Huvudregeln är att den som är över 18 år får upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Enligt huvudregel ska testamente utfärdas skriftligen i närvaro av två vittnen som erkänner testamentet med signatur. (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även möjlighet till s.k nödtestamente. Ett nödtestamente får enbart upprättas vid sjukdom eller annan nöd och förhållandet får inte ha upphört inom 3 månader från det att testamentet utfärdades för att det ska vara giltigt. Denna typ av testamente kan meddelas muntligen inför två vittnen alternativt genom en egenhändigt signerad skriftlig handling (10 kap. 3 § ÄB).

Vilka är de olika arvsklasserna och hur fördelas arvet inom dessa?

Ett testamente möjliggör att testatorn går utöver lagen och dirigerar egendomen enligt eget bevåg med vissa begränsningar rörande bröstarvingars rätt till sin laglott. Den legala arvsordningen i ert fall ser ut som följande.

Till att börja med tillfaller all kvarlåtenskap er mosters make med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att maken fritt får förfoga över egendomen, men inte testamentera bort den delen som tillfaller er vid hans bortgång. Ni har efterhand rätt att erhålla hälften av den efterlevande makens egendom när denne går bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Denna lott ska fördelas lika mellan dig och din syster.

Fördelningen på den efterlevande makens sida ser ut som så att hans syskon i första hand ska dela lika lott på hans kvarlåtenskap då dessa tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Därefter är arvet efter er moster och hennes make fördelat till fullo.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo