Testamentera egendom till syskon eller organisationer

2016-08-14 i Arvsordning
FRÅGA
Min man och jag har endast en son och han eller hans ev. barn kommer att ärva oss, efter bådas vår död.Men om vi inte kommer att ha några efterarvingar, vill min man att hans syskon ärver honom efter bådas död.Jag vill att min ½ andel av våra gemensamma tillgångar testamenteras till bl.a olika organisationer.Kan vi skriva in ovanstående i ett och samma testamente eller bör vi skriva var sitt? Jag har en syster med två barn, men jag vill inte att de skall ärva mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger kommer er son att ärva er efter att ni båda avlidit (2 kap 1 § Ärvdabalken). Upprättar ni inget testamente får han hela er kvarlåtenskap. Upprättar ni testamente har han oavsett vad ni skriver rätt till hälften av kvarlåtenskapen; sin så kallade laglott (7 kap 1 § ÄB) om han utkräver jämkning av testamentet.

Skulle er son avlida före er och då själv sakna barn, kan kvarlåtenskapen fritt fördelas till de personer/organisationer ni har angivit i testamentet om ett sådant upprättas. Era föräldrar eller syskon har ingen rätt till arv på samma sätt som er son har genom sin laglott, vilket innebär att ett testamente med utvalda arvtagare i sådana fall går före deras anspråk.

Huruvida ni skriver varsitt testamente eller ett gemensamt bör sakna betydelse. Det viktiga är att det inte blir några problem om någon av er skulle ångra sig och vilja ändra i testamentet. Av den anledningen kan varsitt vara enklare.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1573)
2021-03-07 Fördelningen av arv när barn träder i förälderns ställe som arvinge
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?

Alla besvarade frågor (89961)