Testamentera bort makens fria förfoganderätt

Kan man testamentera bort makens fria förfoganderätt ifall det finns barn så de ärver sin del direkt?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du huruvida det är möjligt att testamentera tillgångar till sina barn istället för att den efterlevande maken ska ärva före barnen. Svaret på denna fråga är ja, enligt huvudregeln kan man testamentera bort maken. Om du vill ha ett mer utförligt svar ber jag dig se nedan där jag även tar upp ett undantag.

Jag svarar på denna fråga så kommer jag utgå från att det inte finns någon enskild egendom i äktenskapet (enskild egendom upprättas bland annat genom ett äktenskapsförord). Vidare utgår jag från att det är gemensamma barn.

Hur bestäms arvet när en make avlider?

När en make avlider ska den efterlevande maken ärva före de gemensamma barnen enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). De gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills den efterlevande maken i sin tur avlider enligt 3 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det är viktigt att notera, precis som du skriver i din fråga, att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att maken inte kan testamentera bort efterarvet.

För att bestämma hur stort arvet blir från den avlidna maken ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) och 23 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1). Om makarnas inte hade någon enskild egendom ska samtliga tillgångar som huvudregel räknas med i bodelning. Dessa tillgångar ska sedan delas på hälften enligt 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Den del som tillges den avlidna maken är därmed storleken på arvet.

Exempel:

Anna och Pelle är gifta. Anna avlider. De har gemensamma tillgångar på 2 miljoner. Genom en bodelning erhåller Pelle 1 miljon och Annas dödsbo 1 miljon. Eftersom Anna inte har någon enskild egendom kommer storleken på Annas arv bli 1 miljon.

Som skrivet ovan ska Pelle ärva Annas andel på 1 miljon. Men det hela kommer i ett helt annat läge om Anna har upprättat ett testamente som säger att barnen ska erhålla hennes arv. Eftersom man ska respektera testamentet i största möjliga mån enligt 11 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1) utsläcks då efterlevande makens rätt till arv och barnen kommer tilldelas den avlidna makans arv.

Finns det undantag från att utsläcka efterlevande makes rätt till arv?

Det finns en skyddsregel för den efterlevande maken som benämns som basbeloppsregeln och innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp (ungefär 180 000 kr 2017), se 3 kap. 1 § 2 st ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2). Emellertid ska dessa 180 000 kr i första hand täckas av det den efterlevande maken erhåller genom bodelning, äger som enskild egendom eller erhåller genom arv eller testamente efter den avlidna makan. Om det ändå inte sammanlagt blir 180 000 kr ska maken, om möjligt, ta det som fattas från barnens arv.

Exempel:

Anna och Pelle är gifta. Anna avlider. De har gemensamma tillgångar på 200 000 kr. Genom en bodelning erhåller Pelle 100 000 kr och Annas arv blir 100 000 kr. Anna har testamenterat detta till de gemensamma barnen. Dock har Pelle bara fått 100 000 kr och har ingen enskild egendom. Således kommer han ta 80 000 kr från barnens arv för att komma upp i 180 000 kr.

Tillgångarna som den efterlevande maken ”tar” från barnen kommer senare bli föremål för efterarv och således erhåller maken tillgångarna med fri förfoganderätt, vilket gör att de inte kan testamenteras bort och barnen kommer ärva dessa efter maken avlider, se 3 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo