Testamentens påverkan på bröstarvingars rätt till arv

Hej. Jag har två bröstarvingar. Jag vill att min ena dotter ska ärva allt och den andra inget. Jag är medveten om att dotter 2 har rätt till laglott om hon protesterar mot testamentet. Men jag har väl ändå rätt att uttrycka mig om min vilja i testamentet och skriva att hon inte ska ärva något?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Regler om arv och möjligheten att frångå Ärvdabalken

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Om det finns barn till den avlidne, även kallade bröstarvingar, ärver de i första hand (2 kap. 1§ ÄB).


Genom testamente kan man frångå huvudregeln för hur arvet ska fördelas. Exempelvis kan man ange att egendom ska vara enskild. Ett annat exempel är att man anger en specifik person som ärver hela kvarlåtenskapen. På så sätt kan man frångå Ärvdabalkens regler. Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ÄB. Rätten att testamentera bort egendom är dock inte absolut, vilket kommer utredas nedan. 


Kan man göra ett barn arvslös?

Om den avlidne har barn så kan man inte testamentera bort barnens laglott. Regler om rätt till sin laglott återfinns i 7 kap. ÄB. Ens laglott utgör halva sin arvslott, det vill säga hälften av den andel som annars ska tillfalla en vid ett arvskifte (7 kap. 1§ ÄB). Att man har rätt till sin laglott innebär att man har en lagstadgad rätt att åtminstone få ut hälften av ens arvslott, även om den avlidne skulle ha testamenterat bort samtliga tillgångar. Det är endast bröstarvingar som har rätt till sin laglott, det vill säga barnen till den avlidne (7 kap. 1§ ÄB).


För att barnet ska kunna få ut sin laglott krävs det dock att man påkallar jämkning inom sex månader från det att man blev delgiven testamentet enligt 14 kap. ÄB, vilket i praktiken innebär att man väcker talan i domstol om att få ut sin lagstadgade rätt till arv (7 kap. 3§ st 2 ÄB). Det innebär att om barnet förhåller sig helt passiv så kommer barnet inte att få ut sin laglott, utan då kommer arvet att fördelas på det sätt som önskas i testamentet. 


Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att påverka arvskiftet efter ens bortgång, men det går inte att göra en bröstarvinge arvslös. En förutsättning för att barnet ska få ut sitt arv är dock som sagt att barnet klagar på testamentet i domstol. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”