Testamente till styvbarn

2017-05-05 i Arvsordning
FRÅGA
Då min mor dog var hon gift (ej med min far). Maken har inga egna barn. I bouppteckningen gjorde jag och min bror ett arvsavstående. Maken har skrivit ett testamente där det står att jag och min bror är efterarvingar till min mor och att vi ska ärva maken. Räcker denna formulering för att vi ska ärva maken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hur arvet ska fördelas
Arvet efter en avliden fördelas enligt Ärvdabalkens (ÄB) regler. Arvingarna delas in i arvsklasser där arvlåtarens barn delas in i den första arvsklassen som ärver först. Dessa kallas bröstarvingar och äger lika stor del av arvet (2 kap. 1 § ÄB).

Bröstarvingar kan aldrig göras helt arvlösa då dessa har har rätt till laglott som utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Finns det inga bröstarvingar ärver den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). Finns det inga i den andra arvsklassen ärver den avlidnes far- och morsyskon kvarlåtenskapen (2 kap. 3 § ÄB). Något liknande skydd som laglott finns inte för arvingar i dessa två arvsklasser varför de kan göras helt arvlösa.

Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn kan välja att avstå från arvslotten(3 kap. 9 § ÄB). Har ett särkullbarn valt att avstå ska han/hon ta del i den efterlevande makens kvarlåtenskap med lika stor del som härstammar från deras förälder (3 kap. 2 § ÄB).

Testamente
Reglerna om testamente finns i 9-16 kap. ÄB. Så länge man följer de formkrav som ställs upp i 10 kap. ÄB finns det inga begränsningar för hur man kan fördela kvarlåtenskapen så länge man tar hänsyn till bröstarvingars laglott.


Svar på din fråga
Du och din bror har arvsrätt efter er mor till den del som härstammar från henne. Detta utan att testamente behöver skrivas. När det kommer till makens del så har han inga egna barn. Om det finns andra arvingar i andra eller tredje arvsklassen kommer dessa ärva kvarlåtenskapen om det inte föreskrivs annat i testamente.

Så länge testamentet uppfyller de formkrav som ställs upp borde en sådan formulering som du skriver räcka för att ni ska ärva efter honom. Jag rekommenderar dock att ni tydligt skriver att hela hans kvarlåtenskap ska tillfalla er, eller liknande för att reda ut alla frågetecken.

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1666)
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen

Alla besvarade frågor (95767)