Testamente till före detta sambo

Vår mor dog för några år sedan och vi var 4 bröder som ärvde en jordbruksfastighet efter henne. Bodelningen där är ännu inte klar och nu har även min lillebror avlidit. Han var sambo sen flera år med en kvinna. Många år före henne var han sambo i många år med en annan kvinna som han testamenterat allt sitt till. Hur gäller detta testamente idag? Ärver hon hans fastighet och även min brors del i jordbruksfastigheten?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambos och arv
Först och främst kan jag nämna att sambos inte har någon legal arvsrätt efter varandra, de kan alltså endast ärva genom testamente.

Din lillebrors testamente till sin ex sambo
Det finns det inget som stoppar att din lillebrors testamente ska omfatta egendom som inte var hans då han skrev testamentet till sin före detta sambo, t.ex. jordbruksfastigheten.

Lagregler om testamentstolkning
I ärvdabalken finns dock vissa presumtioner (antaganden) om hur ett testamente bör tolkas. I 11 kap 8 § ärvdabalken står att ett testamentsförordnande till en sambo är utan verkan ifall parterna inte är sambos då testatorn (din lillebror) dör. Detta talar alltså för att testamentet till hans före detta sambo inte längre gäller.

Men vi måste hålla i åtanke att detta endast är en presumtion. Alltså kan utgångspunkten att detta testamente är ogiltigt brytas, t.ex. genom att man visar på att lillebrodern hade velat att hans före detta sambo skulle ärva allt efter honom även efter deras förhållande, kanske på grund av att de känt varandra hela livet och fortfarande var väldigt goda vänner. Om inget särskilt visar på att din lillebror verkligen ville testamentera allt till sin före detta sambo, får vi utgå från presumtionen - alltså att testamentet är utan verkan.

Om testamentet finnes vara utan verkan kommer hon alltså inte att ärva något efter honom eftersom hon inte har någon legal arvsrätt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning