Testamente som bodelningsavtal?

2015-03-09 i Bodelning
FRÅGA
HejÄr det möjligt att utfärda ett testamente, så det också är direkt användbart som bodelningsavtal vid en evt. skilsmässa?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine.

Angående om ett testamente kan användas som bodelningsavtal är svaret på detta: nej. Ett testamente aktualiseras först vid fördelning av kvarlåtenskap enligt reglerna i ärvdabalken (här) detta har därmed ingen verkan vid bodelning. Detta sedan en bodelning, även vid det fallet att en make har avlidit, är en fristående företeelse.

Om man som make eller maka vill se till att reglera giftorättsgodsets fördelning inför en eventuell skilsmässa eller av annan anledning bör man istället genomföra en bodelning under pågående äktenskap. Där kan man i lugn och ro göra den uppdelning som annars hade aktualiserats först vid en skilsmässa. Bestämmelserna kring detta finns i 9 kap 1§ Äktenskapsbalken (här) Och kom ihåg egendom kan undantas via äktenskapsförord. Egendomen blir då att anse som enskild egendom enligt 7 kap 2§ Äktenskapsbalken (här).

Jag hoppas att ovanstående skall besvara er fråga, om inte ber jag er återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81786)