Testamente och särkullbarns laglottsrätt

2017-01-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi vill att alla tre barnen ska få lika mycket trots att ett är särkullbarn. Kan vi skriva testamente så att särkullbarnet får lika mycket som de gemensamma? Oavsett vem av oss som dör först. Vi är gifta och har inget inbördes testamente. Vi vill också få med att särkullbarnet inte ska kräva ut sin del innan den sista av oss avlidit dvs att samma ska gälla som för de gemensamma barnen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Som myndiga har ni rätt att skriva testamente om hur kvarlåtenskapen efter er båda ska fördelas. (ÄB 9 kap. 1 §) Om ni enkelt vill upprätta ett testamente kan ni göra det genom vår avtalstjänst här.

Ett testamente gäller däremot inte undantagslöst. Barn är s.k. bröstarvingar och har vid en förälders bortgång trots testamente rätt att få ut sin laglott, vilket motsvarar halva barnets arvslott. (ÄB 7 kap. 1 §) Detta gör de genom att begära jämkning av testamentet. Eftersom ert testamente skulle skrivas till förmån för efterlevande make, är det dock endast särkullbarnet som kommer att ha denna rätt. (ÄB 7 kap. 3 § och ÄB 3 kap. 1 § första stycket)

Gällande fördelningen av arvet mellan barnen kommer de alla tre att ha rätt till lika delar av arvet efter er båda om ni skriver detta i testamentet.
Problemet som uppstår är gällande särkullbarnets laglottsrätt, vilket kan innebära att särkullbarnet får ut en del av arvet tidigare och att efterlevande förälder då inte tilldelas hela kvarlåtenskapen.

Om föräldern till alla tre barn avlider först kan särkullbarnet enligt ovan direkt begära ut sin laglott på 1/6 av kvarlåtenskapen, trots testamentet. Efterlevande förälder får i detta fall resterande 5/6 av kvarlåtenskapen. När efterlevande förälder avlider ska särkullbarnet få ut ytterligare 1/6 och de två gemensamma barnen 1/3 var av arvet efter den först avlidna i enlighet med testamentet. (ÄB 3 kap. 2 §)
Därefter ska kvarlåtenskapen efter föräldern till de två barnen fördelas i enlighet med testamentet, 1/3 var till alla tre barn.

Om föräldern till de två gemensamma barnen avlider först kan ingen laglott begäras ut direkt. Efterlevande förälder får hela kvarlåtenskapen och när denna avlider ska ska alla tre barn tilldelas 1/3 var av båda föräldrars arv i enlighet med testamentet.

Sammanfattningsvis kommer alla tre barnen att få ut lika delar av arvet efter er båda om ni skriver detta i testamentet, oavsett vem som avlider först. Trots testamentet kan särkullbarnet direkt kräva ut sin laglott om barnets förälder avlider först.
Det ni kan göra är att både skriva i testamentet och direkt förklara för särkullbarnet att det är er vilja att barnet inte kräver ut sin del direkt och att ni önskar att barnet respekterar detta, men laglottsrätten kvarstår alltid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95763)