Testamente för att säkerställa barnbarns arv

2017-02-22 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min fru har 2 döttrar. Den förste är gift och har 2 barn. Den andre är sambo och har 2 barn. Vi vill att arvet efter oss ska tillfalla våra döttrar och om någon av dessa är bortgångna vill vi att våra barnbarn ska ärva oss fullt ut, dvs vi vill inte att delar av vårt arv ska hamna hos våra döttrars make resp sambo.Hur ser arvsordningen ut och behöver vi skriva ett testamente för att uppnå vårt mål? Kan ett arv göras till våra döttrars enskilda egendom och på det sättet även "öronmärkas" för våra barnbarn?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tänkte dela upp det hela så vi först reder ut vad som gäller med sambon och sedan vad som gäller med maken:

Sambo

Som sambo har man ingen rätt till arv om ens sambo skulle avlida. Om en av samborna går bort kan dock den andra begära bodelning av samboegendom (gemensamma bostad/bohag som införskaffats för gemensamt bruk) enligt 18§ SamboL. Denne har också rätt till två gånger prisbasbeloppet av samboegendomen, enligt samma paragrafs andra stycke. I dagsläger ligger prisbasbeloppet på ca 44 000kr.

Det är i dagsläget inte klart i praxis och doktrin om det en sambo ärver (av exempelvis sina föräldrar) kan komma att ses som samboegendom, enligt 3§ SamboL och därmed ska ingå i en bodelning om en av makarna avlider eller om förhållandet tar slut på annat sätt. Rättsläget är oklart på den punkten.

Det första som kan göras är att det upprättas ett samboavtal mellan er dotter och hennes sambo, 9§ SamboL. Genom ett sådant avtalar de bort sambolagens bestämmelser och en bodelning kommer därmed inte att ske vid förhållandets upphörande och egendom de förvärvar under förhållandet, genom exempelvis testamente, ses som deras egna.

Vad ni också kan göra är att upprätta ett testamente (vilket ni själva nämner) i vilken ni skriver att er dotter ska ärva av er med villkoret att det är hennes enskilda egendom, se 4§ SamboL. Detta ses då inte som samboegendom och ska inte heller tas med i en eventuell bodelning mellan er dotter och hennes sambo. Skulle er dotter således gå bort ärver era barnbarn på direkten.

Make

Som make däremot har man rätt till efterav efter det att ens maka gått bort, se 3:1 ÄB (Ärvdabalken). I denna situation ärver maken allt efter sin maka (er dotter), både enskild egendom och giftorättsgods. Den enskilda egendomen ärvs dock enbart med fri förfoganderätt och tillfaller efter den andra makens död, den första makans bröstarvingar (era barnbarn).

Det är således bra även här att upprätta ett testamente där det står att er dotter ska ärva av er med villkoret att det är hennes enskilda egendom, se 7:2 ÄktB (Äktenskapsbalken). Denna kommer sedan inte vara med och "delas upp" i en bodelning om er dotter skulle gå bort, och hennes man skulle då enbart ärva den med fri förfoganderätt. Efter hans död skulle egendomen tillfalla era barnbarn, se 3:2 ÄB.

Att poängtera här är dock att i och med att maken ärver med fri förfoganderätt har han rätt att förfoga över egendomen som han vill. Det han inte får göra med den är att testamentera bort den.

Hoppas att detta gav svar på era frågor!

Karolina Jivebäck
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95746)