Taxiförarlegitimation

Hej

Jag har blivit dömd för lätt misshandel för tre år sedan. Har betalat böter för 10.000kr. och har gjort 75 timmar samhällstjänst.

Tänker ta taxikort och undrar om det kommer att bli problem att få kortet. Har inga andra anmärkningar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga rör taxiförarlegitimation. Kraven man måste uppfylla för att få taxiförarlegitimation finns i taxitrafiklagen. Du kan även läsa om dessa i Svenska taxiförbundets hemsida, här.

Ett av kraven du måste uppfylla för att få taxiförarlegitimation är kravet på laglydnad. Denna framgår av 3 kap 3 § 4 p taxitrafiklagen. En person som ansöker om taxiförarlegitimation och nekas tillstånd på grund av att hen inte uppfyller kravet på laglydnad måste vänta en viss tid innan hen anses lämplig att inneha legitimationen. Detta kan vara mellan 6 månader upp till 5 år, se 3 kap 8 § taxitrafiklagen.

Är man osäker på om man uppfyller kravet på laglydnad eller inte kan man ansöka om förhandsbesked hos Transportstyrelsen, se 3 kap 9 § taxitrafiklagen. Det innebär att man redan innan ansökan om legitimation kan få reda på om man uppfyller kraven eller inte. Transportstyrelsen är den myndighet som prövar både förhandsbeskedet och beslutet om taxiförarlegitimation, se exempelvis 3 kap 1 § taxitrafikförordningen.


Frågan i ditt fall blir om det brott du begått är av sådan karaktär att det anses olämpligt att du blir given en taxiförarlegitimation. Det görs alltså en lämplighetsprövning rörande kravet på laglydnad. I rättsfall har brott mot person ansetts vara av sådan karaktär att det anses olämpligt. Detta beror dock på graden av våldsbrottet och hur lång tid som gått sedan brottet skedde.

I din fråga framgår att du dömdes för ringa misshandel 3 år sedan och straffet var böter och samhällstjänst. Detta förefaller vara av lindrigare karaktär, men eftersom taxiyrket kräver mycket personkontakt har domstolen varit oerhört strikt kring lämplighetsprövningen. Det är alltså inte säkert att du blir undantagen enbart på grund av att det var ringa misshandel.

Jag kan tyvärr inte yttra mig kring en lämplighetsprövning och rekommenderar därför att du vänder dig till Transportstyrelsen innan du ansöker om taxiförarlegitimation och begär att få ut ett förhandsbesked på om du uppfyller kravet på laglydnad. Detta kommer att ge dig det svar du söker. Om du uppfyller kravet är det fritt att ansöka om taxiförarlegitimation, förutsatt att du även uppfyller övriga krav.

Uppfyller du inte kravet på laglydnad enligt Transportstyrelsens förhandsbesked, så bör du vänta 1-2 år innan du ansöker om ett nytt förhandsbesked. Detta gör att din dom ligger ungefär 5 år tillbaka i tiden, vilket är den tidspann som domstolarna har sagt bör beaktas vid en lämplighetsprövning rörande kravet på laglydnad. Detta ser man även i 3 kap 8 § taxitrafiklagen, där väntetiden är upp till 5 år innan man kan anses lämplig igen.


Du bör alltså först ansöka om förhandsbesked från Transportstyrelsen för att med säkerhet veta om din tidigare dom blir ett hinder eller inte.


Hoppas detta gav dig svar, du får gärna höra av dig igen om du har fler frågor!


Med vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”