Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

2020-01-14 i Parkeringsböter
FRÅGA
Då en arbetsgivare begär ett utdrag ur belastningsregistret kan den då se om man har några parkeringsböter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen (1998:620) om belastningsregister regleras det vad som ska tas upp i någons belastningsregister. 3 § har en fullständig uppräkning (fem punkter) av vad registret ska innehålla.

Enligt 1-2 §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift är lagen aktuell vid överträdelser av föreskrifter som rör parkering av fordon ifall överträdelsen inte är belagd med straff (alltså att det inte utgör ett brott).

Överträds en föreskrift är föraren av fordonet skyldig att betala en s.k. felparkeringsavgift. Det betyder att en felparkeringsavgift inte är att jämställa med ett brott, eftersom parkeringsböter inte ska åläggas ifall överträdelsen är ett brott.

I 3 § lagen om belastningsregister står det i den första punkten att registret ska innehålla uppgifter om den som bl.a. genom föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Parkeringsböter/felparkeringsavgifter tas alltså inte upp i belastningsregistret, eftersom det inte är en straffbelagd överträdelse (ett brott).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll