Tar jag över min fästmans skulder om vi gifter oss?

Hej. Planerar ingå äktenskap. Min fästman är frihetsberövad. Han har en skuld hos Brottsoffermyndigheten, där han har lagt upp en avbetalningsplan och betalar 100 kronor i månaden. Min fråga är om hans skuld kommer bli min, d.v.s. med risk för utmätning och eller att hans återbetalning av skuld kommer beräknas på vår gemensamma inkomst. Jag arbetar heltid och har en månadslön på 37.000 kronor, min fästman däremot har ingen inkomst, utan får endast en bidragssumma, vilken skall täcka för permissioner, telefonkontakter och liknande.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Varje make råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder i ett äktenskap (1 kap 3 § äktenskapsbalken), dvs mitt är mitt och ditt är ditt gäller. Din fästmans skuld kommer alltså inte kunna bli din när ni gifter er. Dock riskerar du att få din egendom utmätt för hans skuld. Vid utmätning får saker som gäldenären, dvs din fästman, äger (4 kap 17 § utsökningsbalken). Din fästman kommer då även anses vara ägare till egendom som ni har i er gemensamma besittning, så länge ni inte gör sannolikt att ni äger egendomen tillsammans eller visar att egendomen bara tillhör dig (4 kap 19 § utsökningsbalken). Lyckas ni inte med detta så kan din egendom utmätas för hans skuld. Vad gäller avbetalningsplanen så kan det bli så att hänsyn tas även till din inkomst.

Skulden kommer alltså inte bli din men du kan komma att påverkas av den då risken finns att din egendom utmäts och att ni tillsammans får mindre pengar att leva på på grund av att avbetalningen per månad kan öka.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo