Tala osanning angående äktenskap vid ny förlovning

FRÅGA
Är det lagligt att lura någon att man skiljt sig och förlova sig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Förlovning förlorade rättsverkningar när den nya äktenskapsbalken (här) tillkom. Det är således inte förbjudet att förlova sig med någon som är gift. Det är endast straffbart att faktiskt ingå äktenskap med någon som redan är gift, 7 kap. 1 § brottsbalken (här).

Det enda brottet som eventuellt skulle kunna aktualiseras i det här fallet är bedrägeri alternativt den lindrigare varianten bedrägligt beteende, 9 kap. 1-2 §§ BrB. För att brottet bedrägeri ska vara uppfyllt ska gärningspersonen (den som talat osanning) ha vilselett brottsoffret att handla på ett visst sätt (ex. köp av dyr förlovningsring) för egen vinnings skull samtidigt som det ska ha inneburit skada för brottsoffret. Ett krav för att brottet ska vara uppfyllt är att det har skett en förmögenhetsöverföring där gärningspersonen har blivit rikare och offret fattigare. Det måste även föreligga ett orsakssamband mellan vilseledandet och brottsoffrets handling för att bedrägeri ska föreligga.

Slutligen kan sägas att om den som talat osanning redan från början vet att löftet inte kommer kunna infrias är kravet på vilseledande uppfyllt. Dock kan diskuteras om en förlovning i nutid innebär något som kan uppfyllas då det ej i sig ger några rättsverkningar.

Om du har fler frågor får du jättegärna höra av dig till oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85162)