FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/10/2015

Täckning för skulder vid bodelning.

Hej! Jag och min ex-Sambo har precis sålt vårat gemensam hus och delade vinsten 50/50. Han äger själv ett hus sedan innan. Nu säger han att han tog ut ett top lån på sitt eget hus för att hjälpa oss betala för det gemensam hus. Jag minns inte detta lån och har inte skrivit på papper på det. Han kräver dock att jag betala hälften. Eftersom pengarna var till vårt gemensam hus, måste jag betala? Trots att jag har inte skrivit på någonting. Det han säger är att lånet togs ut exakt samtidigt som våran gemensam så jag måste ha vetat om den. Hjälp! Tack!

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Vid en bodelning ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas enligt 12 § sambolagen.

Vid beräkningen får varje sambo göra en avräkning för sina skulder. Avräkning får som huvudregel göras endast med de skulder som hänför sig till samboegendomen. Undantaget är om sambon inte har täckning för sina skulder i annan egendom än samboegendomen enligt 13 § sambolagen.

Låt mig exemplifiera:
Om huset är värt 1 000 000 kr så innebär det att ni vardera har ett värde i huset på 500 000 kr. Från dessa 500 000 kr får ni göra avräkningar för era skulder. Ni har båda inga andra tillgångar än huset i detta exempel för enkelhetens skull.

Exempel 1:
Du har inga skulder medans din sambo har 400 000 kr skuld i form av ett bolån kopplat till huset och 50 000 kr i skuld till sin far.

Detta skulle innebära att din sambo i första steget får göra avräkning för de 400 000 kr han har i bolån från fastighetens värde på 500 000 kr. Därefter får han även göra en avräkning på de 50 000 kr som han är skyldig sin far vilket innebär att det totala överskott din sambo har är 50 000 kr. Detta är sedan den del som han tar med sig in i bodelningen.

Du tar istället med dig hela ditt värde om 500 000 kr eftersom du inte har någon skuld. Bodelningen ger sedan att era andelar blir vardera 275 000 kr (500 000 + 50 000 / 2) vilket innebär att du ska ge din sambo 225 000 kr i skifteslikvid.


Exempel 2:
Samma förutsättningar som ovan med undantaget att din sambos skuld till sin far istället är 200 000 kr.

Då får han likt ovan göra avräkning för sin skuld om 400 000 kr i bolån. Därefter får han göra avräkning för 100 000 kr för skulden han har till sin far eftersom man aldrig kan gå in i en bodelningen med en skuld. Skulder är personliga och delas inte i en bodelning.

Således blir bodelningen på följande vis: du tar med 500 000 kr och din sambo 0 kr varför era andelar blir 250 000 kr vardera och skifteslikviden du ska utge även den 250 000 kr.


Detta innebär i ditt konkreta fall att din sambo förmodligen inte kan tvinga dig att betala topplånet han har på en annan fastighet då skulden inte hänför sig till er samboegendom samt täckning förmodligen finns för lånet i den fastigheten som är belastad med skulden.

Jag hoppas detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert LindströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000