Tacka nej till omplacering

FRÅGA
Hej! Jag är anställd på en servicehuset som undersköterska. Nu ska servicehuset avläggas. Jag var sist som fått fastanställningen på min arbetsplats och fått bara 50% tjänst. Chefen ska omplacera mig. Hon säger att jag ska få jobb inom LSS med handikappade ungdomar. Jag svarade på det att jag har inte arbetat med det, att det är en annan bransch, och jag har inte lämpligt utbildningen för det här arbetet och inte tillräckliga yrkes kvalifikationer heller,förändringarna jag kommer inte att tåla. På våran fackföreningen kunde inte hjälpa mig, på grund att det finns inte tjänst inom äldre vård och omsorg, dem tipsade mig att ta tjänsten och senare prata med ny arbetsgivare att det går inte att jobba hos dem. Hur kan jag bevisa att jag kan få mer stöd när jag ska omplaceras men inte blir avsagd. Ska man avsägas efter det att tackade nej till en tjänst? Jag undrar att jag kan rätt till liknande jobb inom mitt yrke, erfarenhet. Tack i förväg.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid anställning och omplacering finns i Lag om anställningsskydd (LAS).

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig från ditt nuvarande arbete, krävs att det finns saklig grund för uppsägningen. En uppsägning är sakligt grundad och får göras om den beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist föreligger när arbetsgivaren måste göra förändringar i verksamheten, som till exempel att skära ner verksamheten eller lägga ner den. I ditt fall är det alltså fråga om arbetsbrist. Det är dock inte tillräckligt att säga att arbetsbrist föreligger. En uppsägning får inte ske om arbetsgivaren kan erbjuda annat arbete hos sig. Arbetsgivaren har alltså en omplaceringsskyldighet. Vad som nu sagts framgår av 7§ LAS.

Arbetsgivaren kan inte erbjuda vilket arbete som helst, utan måste göra en noggrann utredning av vilka möjligheter som finns att omplacera dig och den omplacering som erbjuds måste vara skälig. Detta innebär att du kan ha rätt att tacka nej till den omplacering som arbetsgivaren erbjuder om den är oskälig. Vid bedömningen av om omplaceringen är skälig eller inte får man exempelvis titta på vilken typ av arbete omplaceringen ska ske till, hur långt ifrån det nya arbetet ligger det gamla och skillnad i lön. Om det finns flera lediga tjänster ska arbetsgivaren erbjuda omplacering till den tjänst som är mest lik den tjänst du nu haft. Detta innebär att om det finns ett annat mer lämpligt arbete när det gäller avstånd, tjänst och lön och som också är ledigt, kan omplaceringserbjudandet inte anses skäligt. Är det däremot så att det erbjudande du nu fått är den enda tillgängliga tjänsten eller den som är mest lik den tjänst du tidigare haft, är det troligt att omplaceringen är skälig och i sådana fall kan du därför inte kräva någon annan tjänst utan att bli uppsagd.

Om du tackar nej till den omplacering som arbetsgivaren erbjuder och denna omplacering är skälig, har inte arbetsgivaren längre någon omplaceringsskyldighet utan har uppfyllt den. Eftersom det föreligger arbetsbrist och arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, föreligger också saklig grund och du riskerar då att bli uppsagd. Om omplaceringen inte är skälig (till exempel för att det finns en ledig tjänst som är mer lik den du tidigare haft), har du rätt att tacka nej till det arbete du erbjudits och istället bli omplacerad till ett mer lämpligt arbete.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95859)