Ta tillbaka ett erkännande

2015-01-12 i Polis
FRÅGA
Vad händer om man tar tillbaka ett erkännande av rattfylla som man erkänt för polisen?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Om det under en förundersökning föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol har åklagaren en skyldighet att väcka åtal. Alternativt kan det vara aktuellt med exempelvis ett strafföreläggande! Om det senare alternativet aktualiseras kommer Du att få hem ett brev med ett bötesbelopp som Du har att betala. Genom att betala erkänner Du att Du begått brottet i fråga! Om Du väljer att inte betala kommer ärendet att prövas i domstol.

Väl i domstolen gäller muntlighets-och omedelbarhetsprincipen, vilket innebär att det som kommer fram under en huvudförhandling är det som skall ligga till grund för domen. Detta innebär alltså att ditt tidigare erkännande inte har någon egentlig betydelse och Du kan vid en huvudförhandling ta tillbaka ditt erkännande. Viktigt att känna till är att om Du väljer att hävda din oskuld och således ta tillbaka ditt tidigare erkännande, så har åklagaren en rätt att läsa upp det Du sagt under förundersökningen. Detta kan eventuellt komma att påverka din trovärdighet på ett negativt sätt!

Om ditt ärende fortfarande är på förundersökningsstadiet, så rekommenderar jag dig att tala med den som ansvarar för undersökningen och på det sättet ta tillbaka ditt erkännande.

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (271)
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?
2020-06-15 Får polis gå in i lägenhet utan tillstånd?

Alla besvarade frågor (81688)