Ta ett lån åt någon annan - vad gäller?

Hej! Jag har tagit ett lån åt en person med muntlig överenskommelse om att hon ska betala lite varje månad. Nu svarar hon inte och säger att hon ska betala när hon kan. Jag får inte tillräckligt med pengar för att överleva, vad gör jag? Jag inte riktigt några bevis på att hon har använt pengarna, enbart att hon svarat att hon inte kan betala just nu. Så hon nekar inte lånet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rätten att ta lån

I Sverige råder så kallad avtalsfrihet, vilket som utgångspunkt innebär att man har rätt att ingå avtal med vem som helst om vad som helst. Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Ett avtal blir giltigt oavsett om det utformas på ett papper eller om man har en överenskommelse rent muntligt. Således kan en skuld till en privatperson vara lika giltig som en skuld till en bank.


Inledningsvis kan också sägas att det är du som tagit ett lån som är ansvarig för att betala tillbaka det. Det går inte att hävda till långivaren att din kompis ska betala direkt till långivaren, eftersom det är du som är avtalspart. Det är därför av fördel att se på situationen som två separata situationer: Ett lån som du tagit av en långivare och ett lån som din kompis tagit av dig. Din kompis har således ett ansvar att betala tillbaka summan gentemot dig och du har ett ansvar att betala tillbaka summan gentemot långivaren.


Finns ett skriftligt bevis på lånet?

Det finns emellertid en risk att låna ut pengar till någon annan, utan att försäkra sig om att man har ett skydd för att få tillbaka dem. Därför är det viktigt att dokumentera lånet. En vanlig invändning vid privata lån är nämligen att summan varit en gåva. Emellertid är det den som påstår att man fått en gåva som också måste bevisa det (NJA 2014 s. 364). Utan ett bevis på att låntagaren lånat pengar av långivaren, kan det bli svårt att utkräva en återbetalning. I det fall du har bevisning på att du lånat ut pengar, så kommer det vara till klar fördel i en eventuell framtida tvist. Du anger att det varit en muntlig överenskommelse mellan dig och din kompis, men i den mån det exempelvis finns skriftliga konversationer eller en utskrift på en banköverföring så kan detta vara underlag som kan fungera till din fördel i bevishänseende.


Hur kan du kräva betalt?

Om en låntagare vägrar att betala tillbaka till långivaren trots att sista dagen för återbetalning av lånet passerat, kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om låntagaren, trots detta, skulle vägra att betala så kan ärendet lämnas till tingsrätten för en domstolstvist, där det kan fastställas att låntagaren är skyldig långivaren pengar och att låntagaren ska betala tillbaka motsvarande summa (33§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning).


Det är den som ansökt om betalningsföreläggande som ska begära att ärendet tas upp i tingsrätten. Denna begäran ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten inom fyra (4) veckor från den dag man underrättades om den andra partens bestridande om återbetalning, det vill säga från den dagen då man fick reda på att låntagaren inte kommer att betala tillbaka lånet (34§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning) 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det du som är ansvarig för det lån som du tagit. Det går alltså inte att hänvisa direkt till din kompis när din långivare kräver återbetalning. En betalningsovilja hos din kompis hanteras av Kronofogden och i den mån hon trots detta inte betalar kan tvisten föras vidare till domstol. Av central betydelse är som sagt också att det finns någon form av bevisning för att man lånat ut pengar till någon annan så att man kan styrka sin talan i rätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”