Ta betalt för samt polisens rätt att besöka fest

2015-09-30 i Polis
FRÅGA
Hejsan!Vad gäller på fester för tonåringar ex 15-19 åringar, om man är ett gäng som hyr en lokal för att ha fest i. Kan man ta betalt tex 20 kr och då får gästerna drika, chips etc. Så första frågan är alltså, är det lagligt att ta betalt på detta sätt?Och andra frågan är, har polisen rätt att komma in i lokalen om man nekar dem tillträde?Tack på förhand!
SVAR

Hej och ta för din fråga!

Jag börjar med att reda ut frågan angående betalningen. Att ta betalt för självkostnadspris, alltså motsvarande vad festen faktiskt kostat, är inte olagligt utan kan ses som ett sätt att dela upp en större kostnad mellan flera personer.

Gällande drycken bör dock påpekas att det inte får ske någon form av barverksamhet under festen, då kan man nämligen göra sig skyldig till olovlig utskänkning, se bl.a. 3 kap 1 § alkohollagen. Det bör också påpekas att det inte är tillåtet att förse ungdomar under 18 år med alkohol, oavsett om det sker på en privat fest eller ute på krogen, 3 kap 7 § alkohollagen.

Vad gäller polisen har de rätt att komma till en fest och exempelvis beslagta alkohol. Detta regleras i 12 kap 1 § alkohollagen. Alkohol får beslagtas om den langats olovligen, och som langad alkohol räknas all alkohol som överlämnats till en person under 20 år. Vidare har en polis rätt att, enligt 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en fara för sig själv eller andra.

Skulle ni alltså förtära alkohol på festen kan polisen alltså ha rätt att komma och beslagta denna. Eftersom ni alla är under 20 år är det alltså enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som inte kan beslagtas. Som jag nämnde ovan är det inte över huvud taget tillåtet att förse en person under 18 år med alkohol, och den alkohol som en minderårig innehar får alltså beslagtas oavsett alkoholhalt.

Även om ni inte dricker någon olovlig alkohol kan polisen ändå komma att få besöka festen om den är mycket störande för grannar eller liknande.

Hoppas att du fått svar på dina frågor och lycka till med festen!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (307)
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?
2020-11-07 När försvinner registrering i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86567)