Systers arvsrätt

2017-02-19 i Arvsordning
FRÅGA
Jag vill skriva ett testamente som ger min syster arvsrätt om jag avlider före henne och om mina barn inte skulle finnas vid liv. Skall detta göras på något speciellt vis eller kan man skriva detta själv, med vittnen.Vem ärver mig om mina barn inte finns i livet. Kan deras biologiska pappa göra det? Jag har inga föräldrar i livet, men en syster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

När det gäller arvsrätt så finns det olika arvsklasser, i första hand ärver personer i första arvsklassen, i andra hand de i andra arvsklassen och slutligen personer i tredje arvsklassen.

I första arvsklassen ingår barn, barnbarn osv. Dessa ärver alltså i första hand, ÄB 2:1. Dock gäller om man är gift normalt sett att maken/makan ärver framför gemensamma barn, ÄB 3:1, av din frågeställning uppfattar jag dock inte att du är gift varför detta inte blir aktuellt i ditt fall. Om det inte finns någon som tillhör första arvsklassen så går man vidare och ser till den andra arvsklassen.

I andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon, främst har föräldrarna rätt till arv men om någon av föräldrarna har avlidit delar syskon på den förälderns del och om båda föräldrarna har avlidit ärver syskonen all egendom, 2:2 ÄB. Om något syskon har gått bort så ärver dennes barn, barnbarn osv. i dennes ställe, 2:2 ÄB. Om det inte finns någon som tillhör andra arvsklassen så går man vidare och ser till den tredje arvsklassen.

I den tredje arvsklassen ingår far- och morföräldrar samt deras barn alltså farbröder, fastrar, mostrar och morbröder till den avlidne, 2:3 ÄB. Kusiner har dock inte arvsrätt.

I ditt fall om dina barn inte finns i livet och inte heller dina föräldrar skulle alltså din syster ärva dig, 2:2 ÄB. Detta gäller om du inte är gift, om du är gift ärver din make om du inte har skrivit ett testamente som säger något annat, 3:1 ÄB.

Som jag av frågan uppfattar din situation blir testamente inte nödvändigt men om jag har missuppfattat och testamente ändå krävs så gäller följande:

När man skriver testamente så gäller vissa regler som man ska uppfylla för att testamentet ska vara korrekt. Dessa regler är att testamentet måste upprättas skriftligen, det ska finnas två vittnen och den som skriver testamentet måste underteckna testamentet när vittnena är närvarande. Vidare måste vittnena skriva under testamentet och vittnena ska förstå att det är ett testamente de bevittnar även om de inte behöver veta om vad som står i testamentet, 10:1 ÄB.

För att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan du använda vår avtalstjänst som du hittar här http://lawline.se/avtal/testamente .

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95758)