Syskons inbördes arvsrätt

2016-09-05 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min far är skild med fru nr 2 och de har en dotter- min yngre halvsyster tillsammansJag har en bror som är helsyskon.När min far dör förstår jag att vi ärver 1/3 var.När min syster ( som är multihandikappad och inte kommer leva ett normallångt liv) dör - ärver då vi 50% och hennes mamma 50%? Dvs ärver hon indirekt sin exman? Går detta att förhindra? Min far är svårt sjuk och möjligheten att skriva testamente är eliminerad.Vänligen Sofi
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Till en början med kan jag bekräfta det stämmer att ni kommer ärva 1/3 vardera vid er pappas bortgång. I lagen står det att "arvlåtarens barn taga lika lott" (se 2kap 1§ 2st ärvdabalken). Detta grundar sig i att samtliga tre barn ingår i den sk. första arvsklassen, som omfattar barn och make/maka.

Gällande din fråga kring huruvida du och din bror ärver din syster, är den separerad från din första notering om hur ni syskon ärver er pappa. I frågan rörande arvet efter din halvsyster blir istället 2kap 2§ ärvdabalken tillämplig. Denna bestämmelser anger följande:

1st - Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet.

2st - Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

3st - Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder.

I ditt fall gäller följande: när din halvsyster avlider ska hennes tillgångar fördelas lika mellan hennes föräldrar, om din halvsyster inte har några barn (1st). Då er pappa redan har avlidit före er halvsyster, kommer du och din bror träda i din pappas ställe (2st samt 3st). Detta innebär att din pappas exfru kommer ärva 50% från din halvsyster medan du och din bror kommer ärva vardera 25% efter henne. Detta grundar sig i att syskon utgör den andra arvsklassen, som är underordnad den första arvsklassen som jag nämnde ovan.

Som du anger i din fråga kommer exfrun att indirekt ärva din pappa, när din halvsitter går bort. Det ni kan göra är att skriva ett testamente, som anger att din pappas hela arv ska gå till dig och din bror. Då kommer din systers del att minska med hälften. Det går dock inte att göra ett barn arvslöst i Sverige, tack vara laglottskyddet i 7kap 1§ ärvdabalken).

Det finns olika sätt att upprätta ett testamente, även muntliga testamenten kan godtagas om situationen kräver det (såsom att din pappa är svårt sjuk). Det krävs likväl 2 oberoende vittnen (förslagsvis en läkaren eller sjuksköterskor om din far vårdas på sjukhus). Möjligen går det att tillämpa detta undantag i er fall.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88087)