Syskons arvsrätt enligt den legala arvsordningen

Arv efter syskon

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du vill veta huruvida syskon ärver varandra.

När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen som vi finner i 2 kap. ärvdabalken.

Arvsordningen är indelad i tre stycken arvsklasser, en arvsklass måste vara helt uttömd för att en person i en lägre arvsklass ska vara berättigad till arv. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, 2 kap. 1 § ÄB. Den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar och syskon, 2 kap. 2 § ÄB. För att en person i den andra arvsklassen ska ha rätt till arv enligt den legala arvsordningen krävs det att det inte finns någon efterlevande i första arvsklassen. I första hand har arvlåtarens föräldrar i så fall rätt till arv. Skulle en av arvlåtarens förälder vara avliden träder arvlåtarens syskon in i den förälderns ställe.

Det är dock fullt möjligt att slå ut den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente och på så sätt göra det mer förmånligt, eller mindre förmånligt för ett syskon, beroende på ens önskemål.

Med vänliga hälsningar,

Jakob MelanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo