Syskons arvsrätt enligt den legala arvsordningen

2016-10-12 i Arvsordning
FRÅGA
Arv efter syskon
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du vill veta huruvida syskon ärver varandra.

När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen som vi finner i 2 kap. ärvdabalken.

Arvsordningen är indelad i tre stycken arvsklasser, en arvsklass måste vara helt uttömd för att en person i en lägre arvsklass ska vara berättigad till arv. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, 2 kap. 1 § ÄB. Den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar och syskon, 2 kap. 2 § ÄB. För att en person i den andra arvsklassen ska ha rätt till arv enligt den legala arvsordningen krävs det att det inte finns någon efterlevande i första arvsklassen. I första hand har arvlåtarens föräldrar i så fall rätt till arv. Skulle en av arvlåtarens förälder vara avliden träder arvlåtarens syskon in i den förälderns ställe.

Det är dock fullt möjligt att slå ut den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente och på så sätt göra det mer förmånligt, eller mindre förmånligt för ett syskon, beroende på ens önskemål.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1474)
2020-09-23 Vem ärver min far och min bonusmamma?
2020-09-23 Vem kommer ärva min farmor?
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

Alla besvarade frågor (84271)