Syskonbarns arvsrätt, arv av skulder och testamentets roll

Hej,

Vem ärver en morbror som inte har vare sig föräldrar eller syskon kvar i livet och som aldrig varit gift och inte heller har några egna barn, men som har fem syskonbarn. Tre av dessa syskonbarn härstammar från en av den avlidnes två systrar och två syskonbarn från den avlidnes bror.

Ifall syskonbarnen ärver morbrodern, hur blir fördelningen dem emellan? Ett av de tre syskonbarnen som är syskon har samma mamma men inte samma pappa, alltså hennes mamma var syskon till den nu avlidne morbrodern.

Finns det något kvar att ärva om ett hus är belånat till strax över miljonen och lånet inte alls är betalt? Hur gör banken? Säljer de till högstbjudande eller till aktuella husvärdet för att få tillbaks sitt lån till den avlidne morbrodern? Vad gör banken med huset? Skulle någon utav sykonbarnen kunna ärva det enligt testament eller köpa ut de andra om de är så att de alla ärver enligt lag?

Hur giltigt är ett testamente som morbrodern skrivit? Dvs går lagar om arvtur före den avlidnes vilja?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt flera frågor som berör området för arvsrätt. Bestämmelser om arv regleras framförallt i Ärvdabalk (1958:637).

Enligt 2 kap. 2 § ÄB har syskonbarn till den avlidne rätt att taga arv som del av den andra arvsklassen och under förutsättning att det inte finns någon efterlevande make eller maka, bröstarvingar, föräldrar eller syskon. Av din fråga framgår att så är fallet, vilket innebär att dina syskonbarn kommer att ärva av personen. Ytterligare än förutsättning är att det inte finns något testamente med i bilden. Gällande arvsfördelningen gäller att arvet först fördelas lika mellan syskonen, vilket jag uppfattat är tre stycken. Två av de tre syskonen har barn. Det syskonet till den avlidne som inte har barn ger automatiskt bort sin andel till förmån för de andra syskonen. Det innebär att arvet delas i två lika stora delar, en del till systern och en del till brodern. Därefter fördelas arvet i lika stora mellan syskonbarnen utifrån syskonens arv. I det här fallet spelar det ingen roll det systerns barn hade olika fäder. Systerns barn delar på systerns del, vilket blir i tre delar. Broderns barn delar på broderns del, vilket blir i två delar. I praktiken innebär det att syskonbarnen på broderns sida en ärver större andel var jämfört med syskonbarnen på systerns sida.

Gällande det belånade huset är en grundregel att det inte är möjligt att ärva skulder. Det innebär att dödsboet från det avlidne i första hand skall betala av lånet. Om dödsboets tillgångar inte täcker skulderna innebär det att det är fråga om ett bristbo och då finns således inget att ärva.

Morbroderns testamente är giltigt och ska beaktas under förutsättning att formkravet är uppfyllda. Formkraven som stadgas är att det ska vara skriftligt och undertecknat av morbrodern själv. Testamentet ska ha bevittnats av två oberoende vittnen samtidigt. Dessutom ska vittnena vara medvetna om att de bevittnar testamentshandlingen, men de behöver inte veta om vad som står i testamentet. Den legala bestämmelsen återfinns i 10 kap. 1 § ÄB. Ett testamente ska beaktas, men under vissa förutsättningar med inskränkning av lag. Det gäller bland annat bröstarvingars rätt till laglott, vilket inte är aktuellt i den här situationen.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”