Syskonbarnen dela på arvet?

Hej!

Min man (55) och jag (51) har inga barn. Den enda förälder som lever är min mamma (82). Båda har två syskon. Mina syskon har skaffat 4 barn tillsammans (3+1) och min mans syskon har 2 barn (2+0).

Vår största gemensamma egendom är vårt hus i Sverige (Stockholmsområdet) och en lägenhet i Spanien.

Idag finns inget äktenskapsförord och inget testamente. Hur kommer arv att fördelas om jag dör först eller om min man dör först? Finns det flera steg?

Eftersom det finns sex syskonbarn totalt sett och jag skulle vilja att våra arv går direkt till syskonbarn och fördelas lika på alla sex hur ska vi se till att det sker? Hur ser vi till att det sker oavsett vem som avlider först av mig och min man?

Och om den av oss som blir kvar som sedan skaffar en partner där ett eventuellt giftermål sker hur ser man då till att det är våra nuvarande syskonbarn som behåller arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att gå igenom vad som gäller så länge det inte finns något testamente. Sedan ska jag beskriva vad ni har för möjligheter att genom testamente se till att utgången blir annorlunda.

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver när inget testamente finns?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB)

När det som i detta fallet inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får arvlåtarens (i detta fallet du eller din man) syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap. 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket.

Arvet efter din man

Eftersom båda föräldrarna är avlidna, ska allting fördelas mellan syskonen som då får 50% var. Om det syskonet som har barn inte skulle vara i livet, får de två syskonbarnen 25% var. Om det istället är det andra syskonet som inte är i livet, får det första syskonet allting eftersom det inte finns några barn som kan ärva istället. Detta innebär att endast om båda syskonen redan är avlidna när din man går bort, kommer hela hans arv gå till syskonbarnen.

Arvet efter dig

Om din mor inte längre är i livet när du går bort, kommer även dina pengar delas så att dina syskon får 50% var. Om något syskon inte skulle vara i livet får dennes barn dela på hens 50%.

Om din mor skulle vara i livet när du går bort, får hon istället 50% och dina syskon 25% var.

Dina syskonbarn kommer bara ärva dig om varken din mor eller dina syskon är i livet när du går bort.

Skillnad beroende på vem som går bort först?

När den som gått bort var gift, ska kvarlåtenskapen (all egendom som denne lämnade efter sig) tillfalla den efterlevande maken. Med andra ord ska allt som den av er som går bort först lämnar efter sig tillfalla den andre. Den som fortfarande lever får det den andre ägde "med fri förfoganderätt" vilket innebär att man fritt får förfoga över pengarna. När den andre sedan går bort har arvingarna till den som gick bort först rätt till efterarv för kvarlåtenskapen efter sin släkting. Sedan fördelas resten mellan den andres släktingar. (3 kap. 1§ ÄB)

Oavsett vem som går bort först, får den andre ändå behålla allting så länge och först när den andre också går bort kommer arvet efter er båda två fördelas mellan era släktingar.

Vad händer om den som lever längst gifter om sig?

När båda har gått bort ska arvet efter båda som sagt fördelas. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord tänker jag utgå från att det inte heller finns någon enskild egendom som bara en utav er äger, utan att ni äger allting tillsammans. Då ska hälften av det som finns när även den av er som lever längst har gått bort, gå till de som ska ärva dig och hälften ska gå till de som ska ärva din man. (3 kap. 6§ ÄB)

Exempel:

Din man går bort och du gifter om dig. När du går bort, börjar man med att hälften av det du har ska gå till de släktingar på din mans sida som har rätt till efterarv, eftersom detta egentligen inte är dina utan utgör arvet efter honom som du bara har med fri förfoganderätt. Sedan reder man ut vad som ska hända med resten av pengarna i förhållande till din nya man osv, men din mans släktingar kommer fortfarande få ut det dem har rätt till och självklart har dina släktingar samma garanti om det skulle vara din man som gifter om sig.

Testamente

Det går inte att göra alla släktingar arvlösa, lagen ger ett skydd som gör att bröstarvingar alltid har rätt till en viss del. Skyddet gäller dock enbart bröstarvingar och eftersom ni inte har några barn finns det inga sådana. Det är bara arvingar i andra arvsklassen som är aktuella och dem kan göras avlösa genom testamente, vad som sagts ovan gäller bara om det inte finns något testamente. Ni kan bestämma helt och hållet själva hur ni vill att arvet ska fördelas. Om dina syskonbarn ska dela på pengarna efter dig och din mans syskonbarn ska dela på det han lämnar efter sig, eller ifall alla sex syskonbarn ska få lika mycket var samt vem som ska få vad - det är helt och hållet upp till er att testamentera om.

Hur ska ni gå till väga?

För att se till att det ni äger inte fördelas enligt den legala arvsordningen och troligtvis går till era syskon, utan istället försäkra er om att det går direkt till syskonbarnen behöver ni alltså skriva ett testamente. Det går bra att skriva ett testamente på egen hand, men för att vara helt säkra på att det blir exakt som ni vill skulle jag rekommendera att ni tar hjälp av en jurist. Skulle ni vilja boka tid med en jurist via Lawline, kan ni se mer här.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”