Syskonbarnbarns arvsrätt

2017-06-19 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver syskonbarnbarn om arvsberättigade syskon och syskonbarn är avlidna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som har rätt att ärva framgår i 2 kap ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten är uppbyggd utifrån arvsklasser, även kallat parentel. Först när en arvsklass är uttömd kan arvingar i en annan klass ärva. Syskon tillhör den andra arvsklassen, men ärver enbart om någon av föräldrarna är avlidna. För att ett syskon ska få ärva krävs således att den avlidne saknar bröstarvingar (som tillhör första arvsklassen) och att minst en förälder till den avlidne är död, se 2:1-2 ÄB.

Är en arvsberättigad död träder som huvudregel dess avkomlingar in i den arvsberättigades ställe. Det gäller för den första och den andra arvsklassen. Det finns däremot en begränsning när det gäller den tredje arvsklassen (mor- och farföräldrar och deras barn) som framgår av 2:3 och 2:4 ÄB. Den begränsningen gör att det enbart är barn till mor- och farföräldrar som har rätt att ärva. Det innebär att kusiner och andra mer avlägsna släktingar saknar arvsrätt. Eftersom syskon ingår i den andra arvsklassen påverkas varken deras arvsrätt eller deras eventuella syskonbarnbarns arvsrätt av den begränsningen. Syskonbarnbarn ärver således om syskonet var arvsberättigat och syskonbarnet är avlidet.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97407)