Syns pågående rättsprocesser i belastningsregistret?

2020-07-29 i Påföljder
FRÅGA
Visas pågående rättsprocesser i utdrag från straffregistret eller måste man bli dömd först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ska registreras i belastningsregistret anges i Lag om belastningsregister och i anges att registret innehåller uppgifter om den som:

1. Genom dom eller liknande har föreskrivits påföljd för brott

2. Har föreskrivits förvandlingsstraff för böter

3. Har förklarats fri från straff på grund av allvarlig psykisk störning

4. Inte har åtalats för brott endast på grund av åtalsunderlåtelse eller straffvarning

5. Har meddelats kontaktförbud, europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud vid idrottsarrengemang.

Gemensamt för dessa punkter är att de förutsätter att en dom eller liknande har fallit. Pågående rättsprocesser syns alltså inte i belastningsregistret.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1447)
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet
2021-02-21 Fråga om den samlade brottslighetens straffvärde

Alla besvarade frågor (89488)