Syns indraget körkort i belastningsregistret?

2020-05-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Syns ett indraget körkort på belastningsregistret? (Indraget p.g.a. fortkörning). Om ja, hur länge då?Man får olika svar när man kollar runt på er hemsida.Här säger ni nej:https://lawline.se/answers/syns-ett-indraget-korkort-i-belastningsregistretHär säger ni ja:https://lawline.se/answers/fortkorningsboter-och-belastningsregistret
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande belastningsregistret behandlas i lagen om belastningsregister. Registret ska innehålla uppgifter om den som bl.a. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd (3 §).

Enligt din fråga så har körkortet blivit indraget p.g.a. en hastighetsöverträdelse. Beroende på hastigheten och omständigheterna i övrigt så kan fortkörning utgöra brott enligt trafikbrottslagen (TBL) eller en förseelse (lindrigare brott) enligt trafikförordningen (TraF). Oavsett så resulterar fortkörningen i böter (1 § 1 stycket TBL respektive 14 kap. 3 § 1b TraF). Då boten är ett straff för ett brott man har begått så kommer denna att synas i belastningsregistret. Böter syns i fem år innan de tas bort (17 § 9p. lag om belastningsregister).

Till skillnad från böter så är inte indragning av körkort en påföljd för brottet man har begått. Detta är endast en s.k. "särskild rättsverkan av brott" (1 kap. 8 § brottsbalken) som inte syns i belastningsregistret.

Sammanfattning

Att körkortet blivit indraget syns inte i belastningsregistret. Däremot syns boten man har ålagts p.g.a. hastighetsöverträdelsen i fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1080)
2021-01-26 När sker Vårdslöshet i trafiken?
2021-01-25 Är det möjligt att dömas för olovlig körning trots avsaknad av teknisk bevisning?
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri

Alla besvarade frågor (88511)