Syns en böter för användande av mobiltelefon vid körning i belastningsregistret?

2019-09-04 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har blivit stoppad av polisen för 2 veckor sen pga mobil användande o fört fordon i samtidigt o fick en bot på 1500kr så min fråga är : räknas den som ordningsbot? Kommer den synas på belastningsregistret? O om det syns hur länge kommer den va kvar tills den tas bort! Jag jobbar som väktare o det är viktigt för mig att veta fast polisen sa att det kommer inte påverka nånting på ditt jobb.Tack för hjälpen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Användandet av mobiltelefon samtidigt som du kör bil regleras i trafikförordningen i 4 kap. 10 e §. Där hittar du ett förbud mot att hålla mobilen i handen samtidigt som du kör och ditt mobilanvändande inverkar menligt på din körning.

Om man döms för ett brott registreras den uppgiften i ett register som förs av Polismyndigheten. Det är det registret som kallas för belastningsregistret. Även godkända strafförelägganden/ordningsboter och åtalsunderlåtelser syns i belastningsregistret. Hur länge uppgiften finns där beror på vilket straff det är som utdöms. Enligt 14 kap. 3 § 1c p. trafikförordningen så döms den som bryter mot 4 kap. 10 e § till penningböter.

Ordningsböter utfärdas i de allra flesta fall av polisen, men även i vissa fall av Tullverket eller Kustbevakningen, och i sällsynta fall av Åklagarmyndigheten. Riksåklagaren bestämmer, i samråd med Polismyndigheten, vilka brott som ska kunna ge ordningsböter. Det handlar enbart om brott som har penningböter i straffskalan, det vill säga de lindrigaste brotten. Polisen har alltså i det här fallet utfärdat en ordningsbot. Ordningsböter är inte något straff i sig, utan det straff som påförs genom ordningsbot är penningböter.

Sammanfattningsvis är det en penningböter du har betalat på 1500 kronor, och penningböter syns i belastningsregistret fem år innan den tas bort. Det finns två olika typer av böter; penningböter eller dagsböter. Penningböter är den typ av böter du betalar när du åker dit för fortkörning och liknande. Det är en böter med ett fastställt engångsbelopp.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (956)
2020-07-03 Får man skjutsa en berusad person på en moped eller en motorcykel?
2020-07-02 Spärrtid av körkort vid fortkörning
2020-06-30 Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?
2020-06-30 Indraget körkort vid fortkörning

Alla besvarade frågor (81724)