Synnerliga skäl som kan leda till att spärrtiden för ett körkort sätts ner

2020-03-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
vilka är särskilda och synnerliga skäl för att få kortare spärrtid på körkort
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som rör körkort finns i körkortslagen. Spärrtid definieras i 5 kap. 6 § körkortslagen som en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Dispensen som kan leda till en kortare spärrtid om synnerliga skäl föreligger som du nämner i din fråga finns reglerad i 5 kap. 10 § körkortslagen.

För det första vill jag uppmärksamma om att kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav, vilket betyder att det kan vara svårt att uppnå synnerliga skäl och därmed få spärrtiden nedsatt. Din fråga rör vilka skäl som kan räknas och som kan leda till en kortare spärrtid. Lagförarbeten och författningskommentarer tar upp bland annat fall där trafiknykterhetsbrott begåtts men bara under en kort sträcka och fall där lång till har gått från brottet till ingripandet som exempel på sådana synnerliga skäl. Vid långa spärrtider kan det faktum att förarens personliga förhållanden förändras eller att nya omständigheter framkommer beaktas vid bedömningen.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan jag rekommendera att kontakta Lawline via telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (783)
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?
2020-09-17 Var ansöker man om parkeringstillstånd?
2020-09-17 Om jag kör för fort i en hastighetskontroll men inte blir stoppad, kan jag då få böter eller indraget körkort ändå?
2020-09-13 Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

Alla besvarade frågor (84259)