Swishat pengar till person med falsk identitet

FRÅGA
Hej!För två år sedan kom jag i kontakt med en kvinna på Facebook, vi började skriva och sedan prata hon skickad foton på sig och vill gärna ses. Efter ett tag vill hon låna pengar. Jag lånade ut ca 8500 kronor vid flertal tillfällen på ett Swish konto som tillhörde en annan person. Hon lovade att återbetala det direkt men nu efter 24 månader så har jag fortfarande inte fått något. Hon finns fortfarande på Facebook under samma namn! Bilderna hon skickat tillhör en annan person har jag sett genom google bildsök. Personen som äger swisch kontot har jag vid två tillfällen skickar rek till där jag har skrivit att jag vill att han ska återkoppla till mig men han gör inte det. Sedan har jag under olika tidpunkter under dessa två år fått mail från kontoägaren där han skriver att han ska återbetala, det är från olika mailadresser.Kan jag göra något för att få tillbaka mina pengar och även att dessa två personer blir anmälda!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara vad du kan göra för att få tillbaka pengarna kommer jag använda mig av rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). Jag kommer gå igenom vad detta kan röra sig om för brott och vad du kan göra nu.

Detta kan röra sig om bedrägeri

Du beskriver att du lånade ut pengar som du blev lovad att få tillbaka. Du beskriver också att lånet förmodligen inte skedde till den person som du trodde att du lånade ut till.

Den som genom vilseledande förmår annan till handling som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde döms har gjort sig skyldig till bedrägeri (BrB 9 kap. 1 §). Detta innebär att om en person vilseleder en annan och på detta vis får den att tex. låna ut pengar så kan detta röra sig om bedrägeri. Att du blivit lurad att låna pengar till en person, men det visar sig att det varit till någon annan, rör sig om vilseledande eftersom gärningspersonen då tex ljugit om vem hen är och sin situation. Det krävs också att detta har gett en vinning till gärningspersonen och en skada för dig. Skadan rör sig i detta fall om de pengar som du förlorat och den vinningen som det inneburit för gärningspersonen. Det är en förmögenhetsöverföring som skett.

Utöver detta krävs det att brottet skett uppsåtligen från gärningspersonens sida, alltså att hen med vilja lurat dig. Det finns inget i din fråga som tyder på att så inte skulle vara fallet.

Vad kan du göra för att få dina pengar tillbaka?

Eftersom du lånat ut pengar till den som utger sig för att vara kvinnan så har du en fordran gentemot hen. Det innebär att den som lånat har en skyldighet att betala tillbaka pengarna. Om ni kommit överens om när detta ska ske är det förfallodatum för skulden och om ni inte inte kommit överens om när pengarna ska ges tillbaka så ska hen betala tillbaka när du begär det. Om hen ej betalar tillbaka har du rätt att driva in skulden, vilket du kan göra genom att ansöka till kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande. Detta kan ju dock bli svårt eftersom detta förmodligen rör sig om en falsk identitet och du egentligen inte vet vem som fick pengarna, och därmed kan det vara bättre att polisanmäla händelsen.

Jag rekommenderar att du polisanmäler det du varit med om. Brottet bedrägeri faller under allmänt åtal, det är därmed åklagare som beslutar om stämningsansökan ska lämnas in till domstol och därmed åtal väckas (RB 20 kap. 2§). Om det finns tillräckligt med bevis för fällande dom kommer åklagare att väcka åtal. Det du kan göra är alltså att polisanmäla, så går polis och åklagare vidare med processen.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?