Svenskt personnummer och äktenskap

2020-04-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Min sambo är brittisk. Han har bott här i över ett år men fortfarande inte fått personnummer. Om vi gifter oss, får han det då?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Svenskt personnummer fungerar som en identitetsbeteckning. Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer. Ett personnummer får man av Skatteverket. För folkbokföring i Sverige förutsätts det att man har rätt att vistas i landet. För att vistas i Sverige i mer än tre månader, som medborgare i ett EU/EES-land, krävs normalt att man antingen har ett uppehållstillstånd eller uppfyller kraven för uppehållsrätt. Kraven för uppehållsrätt är följande:

En EU/EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

En brittisk medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste kunna styrka att den har laglig rätt att visats i Sverige samt att det är antagligt att denna rätt kommer att bestå under minst ett år.

Svar på din fråga
För att erhålla ett personnummer krävs det alltså att man är folkbokförd i landet, vilket förutsätter uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Att ni skulle gifta er förändrar således inte frågan om personnummer.

För att bli folkbokförd i Sverige måste din sambo anmäla det, vilket han gör via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. Varför din sambo inte har fått ett personnummer kan jag inte svara på eftersom jag inte känner till din sambos situation, men jag rekommenderar att ni besöker Skatteverkets servicekontor för klarhet i frågan.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91129)