Svenskt medborgarskap och utvisning

2015-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min kompis har ett problem och jag undrade om ni kunde ge oss lite råd, för några år sedan så gifte hon sig med nån och tog hit denne till Sverige och på så vis fick personen svensk medborgarskap. De har haft problem de senaste åren och med åren har mannen blivit mer aggressiv, och för någon dag sen misshandlade han henne, tog alla deras bankkort och tog barnens pass med sig och gick ur huset. Vi undrar om det finns möjlighet att dra mannens medborgarskap från honom och låta honom skickas tillbaka till det land han kom ifrån? Min kompis har redan kontaktat polisen angående misshandeln.Med Vänliga Hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De enda grunderna som finns för att förlora sitt svenska medborgarskap återfinns i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 14-15 §§.

I det ena fallet så förlorar en person sitt medborgarskap när han fyller 22 år om han har en svag anknytning till Sverige. Med detta åsyftas att han är född utomlands, aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har besökt Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet (Lag om svenskt medborgarskap 14 § första stycket). Behållande av medborgarskap i detta fall kan dock medges om personen innan han fyller 22 år ansöker om att få behålla det (Lag om svenskt medborgarskap 14 § andra stycket). Dock kvarstår ett absolut hinder mot förlust av medborgarskapet om det innebär att personen blir statslös (Lag om svenskt medborgarskap 14 § fjärde stycket).

I det andra fallet så förlorar en person sitt medborgarskap när denne ansöker om befrielse från det, under förutsättning att personen saknar hemvist i Sverige. Om personen ändå har sin hemvist i Sverige så får ansökan nekas endast om det finns särskilda skäl (Lag om medborgarskap 15 § första stycket). Vidare krävs också att personen redan har eller inom kort får ett annat medborgarskap (Lag om medborgarskap 15 § andra stycket).

Eftersom din kompis make har sin hemvist i Sverige sedan flera år tillbaka och inte har ansökt om att befrias från sitt svenska medborgarskap så kan han inte heller fråntas det, vilket framgår av Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 2:7 andra stycket. Det finns ingen grund i svensk lag för att fråntas sitt svenska medborgarskap på grund av brott såsom misshandel. Eftersom mannen inte kan fråntas sitt svenska medborgarskap så åtnjuter han den grundlagsstadgade och ovillkorliga rätten att permanent vistas på svenskt territorium, vilket innebär att han inte kan landsförvisas genom utvisning (Kungörelse om beslutad ny regeringsform 2:7 första stycket).

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82659)