Svensk medborgarskap

2019-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
‏Hej!‏Jag är svensk medborgare i snart 3 år. Min make har kommit till Sverige 2014 och har haft permanent uppehållstillstånd i mer än 3 år.Han är medborgare i Afghanistan just nu.‏Vad är lagen när det gäller att ansöka svensk medborgarskap för honom? ‏Tack på förhand!
SVAR
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att bli svensk medborgare för utlänning ställs det upp 5 krav i 11 § Lag om svenskt medborgarskap. Han eller hon ska beviljas medborgarskap om hen:

1. Kan styrka sin identitet, vilket gör enklast med pass eller liknande handling,

2. är över 18 år,

3. har permanent uppehållstillstånd,

4. haft hemvist här i Sverige i 5 år, vilket bestäms ifrån när ansökan om uppehållstillstånd gjordes och denna senare beviljades och personen stadigvarande bott i Sverige, och

5. har och antas leva ett hederligt liv, vilket syftar främst på att tidigare kriminalitet kan innebära att en ansökan avslås.

Dock, behöver inte alla villkoren vara fullt uppfyllda i detta då det är din make det rör sig om, 12 § 2p medborgarskapslagen. Hemvistkriteriet minskas då som regel till att enbart kräva 3 år. Så av den informationen du har skrivit kan jag inte se att ansökan inte ska beviljas. Ansökan ska göras till migrationsverket genom de formulär som de fastställt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Filip Westerdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll